Regional plan for Nordfjella ut til høring

Fylkesutvalgene i Buskerud, Sogn og Fjordane og Hordaland har vedtatt å legge forslag til Regional plan for Nordfjella ut til høring.

LES OGSÅ: Regional plan for Nordfjella - kart, rapport og høringsbrev

De tre fylkesutvalgene har i møter (20. august i Buskerud, 21. august i Sogn og Fjordane og 29. august i Hordaland) vedtatt å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringsfristen er 1. november. Offentlige instanser, lag og organisasjoner og andre interesserte inviteres til å uttale seg til planforslaget.

- Jeg ser fram til innspillene som kommer i høringen, og at det blir en bred og god høringsrunde før de tre fylkestingene får planen til endelig sluttbehandling, sier fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød.

Planen involverer følgende kommuner:

  • Hol, Ål og Hemsedal i Buskerud fylke
  • Voss og Ulvik i Hordaland fylke
  • Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane fylke.

Det inviteres til fylkesvise informasjonsmøter om planen til følgende steder og tider:

  • Voss: mandag 16. september kl. 19 i kommunestyresalen i Tinghuset
  • Aurland: mandag 23. september kl. 18 i kommunestyresalen på Rådhuset
  • Ål: tirsdag 24. september kl. 18 i kommunestyresalen på Tingstugu

Møtene legges opp med en innledende orientering om planforslaget og deretter mulighet for spørsmål i plenum og/eller mer direkte dialog med representanter fra kommunene og fra fylkesnivå.

Villreinens framtid i Norge
Bakgrunnen for planarbeidet er et oppdrag fra Miljøverndepartementet om å utarbeide planer for en helhetlige forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge.

Nordfjella er et av flere fjellområder der slike planer utarbeides.

Formålet med planen er å ivareta villreinstammen i Nordfjella, å sikre lokalsamfunnenes muligheter for nærings- og bygdeutvikling og å legge til rette for friluftsliv. 

Hordaland, Sogn og Fjordane og Buskerud fylkeskommuner samarbeider om å løse dette oppdraget for Nordfjella.


Publisert 2. september 2013, oppdatert 2. september 2013.