Fornøyd med regionalt planprogram

Mange innspill kom frem på høringsmøtet for regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Om lag 35 fremmøtte fra næringsorganisasjoner, kommuner og virkemiddelaktørene var samlet til høringsmøte for regional plan for verdiskaping og næringsutviklingpå Kongsberg i forrige uke.

Leder av styringsgruppen, Hans-Petter Tonum (Drammen Næringslivsforening), understreket behovet for at planen må være mer enn fylkeskommunens plan, og at næringslivet selv må kjenne at planen er relevant og ta ansvar for å følge den opp med tiltak.

- Vi må sørge for at denne planen ikke blir skuffefyll, og det betinger god dialog og medvirkning, sa Tonum.

Temaene i planen og prosessen det legges opp til i planfasen er: Samferdsel, Kompetanse, FoU og Innovasjon, Nettverk og Klynger, Entreprenørskap, Vertskapsattraktivitet.

Det ble gjennomført  gruppearbeid med stort engasjement, og innspill ble presentert i plenum. Innspillene var positive og de fremmøtte var tilfreds med valgte plantema og innholdet i planprogrammet slik det nå foreligger. Alle gruppene understreket viktigheten av samferdsel, og at det forblir et tema i planen.

-  Det jeg tar med meg fra denne samlingene er innspill om å ivareta de regionale forskjellene og enkelte næringers spesielle behov. Det er viktig med gode rammevilkår, riktig tidsperspektiv for planarbeidet og realistiske ambisjoner,  sa utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk i sin oppsummering av møtet.

Høringssvar til planprogrammet sendes skriftlig innen 4. oktober 2013 til:

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen, eller til post...@bfk.no.

Merk sendingen med ”Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling”

Planprogrammet vedtas endelig av Fylkesutvalget 27.nov. 2013.

 

Kontaktperson: Sissel Kleven


Publisert 30. september 2013, oppdatert 31. oktober 2013.