Ros for karriereveiledning

Fylkeskommunen fikk ros for systematisk og langsiktig arbeid med å bygge kunnskap om god karriereveiledning.

- Jeg må si at vi har hatt, og fortsatt har et utrolig godt samarbeid med en svært offensiv fylkeskommune, sier dekan Hein Lindquist ved Høgskolen i Buskerud.

- Fylkeskommunen tenker helhetlig, ikke bare på å utvikle kompetanse knyttet opp til videregående opplæring, sier Lindquist.

Torsdag formiddag åpnet han samspillkonferansen om karriereveiledning sammen med fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås på Papirbredden i Drammen.

Konferansen samlet over 150 deltakere fra offentlige etater i hele Norge.

Lindquist og Atterås viste hvordan partnerskapet mellom høyskolen og fylkeskommunen har resultert i en egen videreutdanning og landets første doktorgrad i karriereveiledning.

- Jeg synes det de gjør er veldig spennende ved at de som har ansvar for karriereveiledningstjenestene har et så tett samarbeid og dialog med akademia, som har det kritiske perspektivet på tjenestene, sier avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder i Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX).

- Det gjør at de får til en reflektert utvikling av karriereveiledningstjenestene hele tiden.

- Det stopper ikke opp og man går ikke i den fellen av man bare lytter til tidens melodi og gjør det alle sier man skal gjøre, sier Gaarder.

Et sort hull
- Vi har samarbeidet med HiBu om dette siden 1998 og har vært tidlig ute med å kreve at våre rådgivere skulle ha 30 studiepoeng i videreutdanning, sier Atterås.

Han betegner karriereveiledning som "et sort hull", der du kan pøse på med ressurser og likevel oppleve ungdom som står frem med historier om at de ikke fikk den hjelpen de trengte.

- Det er et sterkt sug etter profesjonell karriereveiledning. Ungdom trenger hjelp både til å forstå hvem de er, og hvilke karrieremuligheter som finnes.

- Vi er veldig glade for, og stolte over at vi har klart å bygge opp dette feltet med formalisert videreutdanning og doktorgrad, sier Atterås.

Avdekker nye spørsmål
Dekan Lindquist legger vekt på at forskningen som hans fakultet driver innen dette området, har en viktig funksjon i å avdekke problemstillinger man kanskje ikke var klar over på forhånd.

- Dette står i motsetning til de mange forskningsprogrammene hvor problemstillingene er definert på forhånd.

- Det har vært en fornøyelse å følge den vandringen førsteamanuensis Roger Kjærgård har hatt gjennom sitt doktorgradsarbeid om karriereveiledning, sier Lindquist.

Danmark som bakteppe
Situasjonen i Danmark var bakteppe for deler av konferansen på Papirbredden.

I Danmark kartlegges nå ungdoms aktiviteter, og det er innført aktivitetsplikt, som medfører at hvis ungdom ikke er i arbeid eller utdanning, mister de rett til økonomisk hjelp fra staten.

Førsteamanuensis Roger Kjærgård er betenkt over den danske praksisen.

- Hvis du er ungdom og bor i Danmark og ikke er i aktivitet, kommer veiledere og banker på døren din.

- Spørsmålet vi reiser på konferansen, er på hvilken side karriereveilederen kommer til å være i fremtiden. Vil vi ende opp som nyttige brikker for en politisk – økonomisk konkurransepolitikk, eller vil vi være samfunnsengasjerte aktører som våger å utfordre og eventuelt forsvare brukerens beste?

- Jeg tror det kommer til å bli mer sosial kontroll - men at det vil skje på en mer finurlig, kreativ og fordekt måte, avslutter Roger Kjærgård.


Publisert 12. september 2013, oppdatert 12. september 2013.