Samler 100 til skolesamling

Samler skoleledere for å synliggjøre fag- og yrkesopplæringens plass i "Kunnskapsskolen".

19. - 20. februar arrangerer fylkeskommunen fellessamling med vekt på den helhetlige fag- og yrkesopplæringens plass i "Kunnskapsskolen" på Klækken hotell.

Tema: ”Å maksimere læringsutbytte og minimere frafall”.

100 deltakere har meldt seg på samlingen.

Hensikt: Synliggjøre helhetlig fag- og yrkesopplæring i Kunnskapsskolen Buskerud med utgangspunkt i fylkestingets vedtak og Samfunnskontrakten.

Målgrupper er opplæringskontor/større bedrifter, fagnettverksgruppene yrkesfag, yrkesopplæringsnemnda , representanter fra hovedutvalget for utdanning, hovedtillitsvalgte og utdanningsavdelingen.

Program:

09.30 – 10.00   Velkommen
10.00 – 12.00   Aktuelle temaer v/ utdanningsavdelingen
                         Samarbeid opplæringskontor og PPOT
                         Praksiskandidater
                         Folkehelse
                         Lærlingundersøkelsen
                         Yrkesretting/ relevans - Status og innspill

12.00– 13.00   Lunsj
13.00– 14.00   Fylkesutdanningssjefens time
                        Forventninger – det gode samarbeidet
14.15– 16.00   Kunnskapsskolen i Buskerud – framtidas helhetlige fag- og yrkesopplæring
                        Introduksjon til temaet og gjennomgang v/ Kristine Novak
16.00 – 16.45  Heidi Bech, faglærer RM Borgund vgs: : "Visjoner for helhetlig fag-                        og yrkesopplæring basert på erfaringer med hospitering.

20. februar
08.30 – 09.00   Rekrutteringspatruljen " one piece of industry"
09.00 – 13.00   Kunnskapsskolen i Buskerud  med fokus Samfunnskontrakten i Buskerud.


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.