Samler gode læringshistorier fra skolen

I beste Asbjørnsen og Moe-tradisjon reiser politikerne rundt for å samle inn historier fra elever og lærere om hva som skaper god læring.

- Det er morsomt og spennende at politikerne lytter til oss, og at vi får mulighet til å påvirke skoledagen vår, sier Mats Armando Skjelbred (18).

- Et veldig bra initiativ, fortsetter han.

- Det er fint å se at man jobber med å gjøre undervisningen enda bedre, og at vi som deltar får reflektere over det selv, fortsetter Ildri Elene Fossum (17).

De to elevene ved St. Hallvard videregående skole ga sist fredag innspill til fylkespolitikerne Hege Irene Fossum og Arne Jørstad i forbindelse med Kunnskapsskolen i Buskerud.

Kunnskapsskolen handler om hvordan man kan skape en skole der elevene og lærlingene trives og lærer mest mulig.

- Glede og engasjement
For å få nye innspill til hvordan skolen kan bli enda bedre besøker fylkespolitikerne denne vinteren 13 videregående skoler i Buskerud, Arbeidsinstituttet og PPOT for å samle inn de gode historiene fra elever, lærere og andre ansatte.

Historieinnsamlingene er en annerledes måte å jobbe på der man gjennom anerkjennende intervju, skal få fram de gode historiene om læring og skape framtidsbilder av Kunnskapsskolen i Buskerud.

Gjennom bruk av Appreciative Inquiry-metoden ønsker man å finne historiene som utløste glede og engasjement hos en selv og de andre og som ga gode læringsresultater.

Unik innsamling
- Disse samlingene er unike fordi elever, lærere, skoleledere og andre ansatte, politikere og ombud sammen med fylkesadministrasjonen finner fram til hva som skal til for at elevene skal lære mest mulig, sier Hege Irene Fossum, fungerende leder for hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Fossum synes det er spennende med de nye møteplassene, og håper dette skal utløse læringsglede og optimal læring for alle.

- Første skritt på veien er å samle inn de gode historiene om hva som skaper god læring. Det vi gjør nå, er unikt, sier skolepolitikeren i fylkeskommunen.

- Isteden for kun å behandles strategien for Kunnskapsskolen administrativ og politisk, går vi ut i praksisfeltet og får innspill på hvordan Kunnskapsskolen skal se ut, avslutter Hege Irene Fossum.

Best mulige læringsresultater hos den enkelte elev
Fossum forklarer at målet med Kunnskapsskolen er å oppnå best mulige læringsresultater hos den enkelte elev, og ha så lavt frafall i skolen som overhode mulig.

- Derfor vil vi ha et særlig fokus på innholdet i skolen. Undervisningen må tilpasses best mulig til elevenes egne læringsmuligheter, sier hun.

- Motivasjon for læring, trivsel og en skolehverdag uten mobbing og trakassering er også en de viktige faktorene for å få til dette.

- Slike møter gir verdifull kunnskap som vi skal ta med oss når konseptet Kunnskapsskolen skal opp til politisk behandling, avslutter Hege Irene Fossum.

Det konkrete strategidokumentet for Kunnskapsskolen i Buskerud behandles i fylkestinget innen juni 2013.

For ytterligere informasjon:
Hege Irene Fossum, fungerende leder av hovedutvalget for utdanningssektoren, 99 64 26 84.


Publisert 22. januar 2013, oppdatert 19. juni 2013.