Sammen om framtidas kloke hoder

Fylkestinget på befaring i Kongsberg der skole og næringsliv samarbeider om felles utvikling.

- Vi ser at vi har et fantastisk senter når det gjelder industri her på Kongsberg, og samspillet og samarbeidet vi har hatt med næringslivet ser ut til å være veldig bra, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Torsdag formiddag møtte han sammen med resten av fylkestinget representanter for Kongsbergindustrien i Teknologiparken.

Kongsbergindustrien feier 200-års jubileum neste år og er svært viktig for kommunen. Industrien omsetter for 40 milliarder kroner i året og har 8.000 arbeidstakere.

Lever av kompetanse
- Vi trenger kompetanse og kloke hoder for at vi skal bli en av verdens attraktive klynger for utvikling og industrialisering av høyteknologiske løsninger. Fylkeskommunen støtter oss, og det er viktig, sier Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering

- 75 prosent av arbeidstakerne her har høyere utdanning, forklarer konserndirektør i Kongsberg Gruppen, Johnny Løcka.

- Vi lever av kompetanse og derfor er det viktig at det  legges til rette for man utvikler regionen slik at det oppleves som attraktiv. Det gjør at vi beholder kompetansen, sier Løcka.

Løcka forklarer at for å beholde arbeidstakerne så trenger de gode samferdselsløsninger. Han er godt fornøyd med hvordan kommunen og fylkeskommunen sammen med andre aktører har jobbet for å få på plass nye E134.

- Vi er opptatt av hele regionen, og trenger derfor gode veg- og kollektivforbindelser, fortsetter han.

Utdanning for verden
Buskerud fylkeskommune eier Kongsberg videregående skole, og rektor Kirsten Bøckman sier skolen samarbeider godt med næringslivet.

- Vi leverer kompetanse til byen og næringslivet, og er opptatt av kvalitet i utdanningen, sier hun.

Bøckman sier Kongsbergskolen satser på realfag, nettopp for å møte næringslivets behov.

- I september skal vi blant ungdomsskole, videregående og høgskolen ha en felles talentutviklingskonkurranse, der realfagene står i fokus, sier rektoren.

- Helhetlig tankegang
- For oss som fylkespolitikere er det viktig å legge merke til hvordan Kongsbergskolen produserer kompetanse for næringslivet som er viktig for Kongsberg, sier gruppeleder for Høyre, Terje Vegard Kopperud.

- Dette er et eksempel på hvordan man jobber i dag og i framtida i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet, Roger Ryberg.

- Kongsbergsamfunnet har utviklet seg sånn at det i dag ikke bare er et lokalt eksempel, men et nasjonalt, og med den rollen Kongsberg har fått, så er dette et skrytebilde internasjonalt, sier Ryberg.

- Ja, det skal bli veldig interessant å følge arbeidet videre, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.


Publisert 22. august 2013, oppdatert 22. august 2013.