Vil øke satsingen på kollektivtransport

Fylkesutvalget vil øke satsingen på kollektivtransport med titalls millioner kroner ekstra de neste årene.

Fylkesutvalget vedtok onsdag ettermiddag budsjettinnstilling (handlingsprogram 2014-2017) som fylkestinget behandler 4. - 5. desember.

Innstillingen ble vedtatt med 8 (H/Frp/KrF) mot 7 stemmer (Ap/Sp/V).

I møtet la partiene la fram hver sin innstilling, men alle ønsket blant annet en ekstra satsing på kollektivtransport.

Flertallspartiene vil styrke kollektivtransport med 20 millioner kroner ekstra i året, mens Sp/V vil styrke med 30 millioner kroner ekstra.

Handlingsprogrammet vedtas årlig av fylkestinget jfr. kommunelovens § 44.

Handlingsprogrammet er overordnet alle andre interne planer. Det betyr at de budsjettrammer som vedtas i forbindelse med handlingsprogrammet, blir bindende for virksomhetenes drift så fremt ikke andre vedtak fattes gjennom året.

For ytterligere informasjon:

Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.
Trond Johansen, gruppeleder for KrF, 90 99 80 95.
Roger Ryberg, gruppeleder for Ap, 93 42 94 29.
Ole Johnny Stavn, gruppeleder for Sp, 91 37 00 17.


Publisert 13. november 2013, oppdatert 13. november 2013.