Vil ha sertifiseringsordning for trafikksikre kommuner

Buskerud fylkeskommune vil ha kommunene i fylket med i den landsomfattende satsingen «Trafikksikker kommune».

Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen vedtok torsdag ettermiddag handlingsprogram for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 2014-2017.

Et av satsingsområdene er at det skal etableres en sertifiseringsordning - «Trafikksikker kommune» - for å styrke samarbeidet med kommunene når det gjelder trafikksikkerhet.

Samordner trafikksikkerhetsarbeidet i fylket

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, og satsingen er blant fylkeskommunens prioriterte områder innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i denne perioden.

Det er Trygg Trafikk som har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe. Kriteriene bygger på gjeldende lover og forskrifter.

Å oppnå godkjenning innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet.

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Nesten alle kommunene i Buskerud har en trafikksikkerhetsplan, men ikke alle er oppdaterte.

De aller fleste planene fokuserer på fysiske trafikksikkerhetstiltak, men mangler en helhetlig trafikksikkerhetstenkning som også omfatter forebyggende helsearbeid, opplæring og holdningsskapende arbeid.

For å lykkes med kommunalt trafikksikkerhetsarbeid må arbeidet skje i flere av kommunens etater, og være forankret i kommunens øverste ledelse.

Samordner trafikksikkerhetsarbeidet


Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (bildet) består av tre politikere og 10 representanter for fagetater og virksomheter.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg har ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, dette gjøres i nært samarbeid sammen med andre statlige, kommunale og frivillige organisasjoner.

I Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram 2014 - 2017 for trafikksikkerhet er det prioritert 24 millioner kroner til FTU.

FTU skal nå utvikle sertifiseringsordningen «Trafikksikker kommune» i Buskerud og målet er at minst sju kommuner kommer med i ordningen i løpet av denne perioden.


Publisert 21. november 2013, oppdatert 21. november 2013.