Skilt- og merkeprosjektet i Buskerud videreføres

Søknadsfristen for frivillige lag/foreninger og interkommunale friluftsråd er 7. februar 2014.

Arbeidsgjeng fra DNT Drammen og omegn

Arbeidsgjeng fra DNT Drammen og omegn. Foto: DNTD

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt med slagordet «Det skal merkes i hele landet». Turskiltprosjektet i Buskerud ble etablert i 2013 og har etablert en prosjektmodell der Gjensidigestiftelsen bidrar med 50 % av kostnadene, fylkeskommunen med 25 % og kommunene 25 %. Arbeidet med merking, skilting og markedsføring gjøres av frivillige lag og organisasjoner, ofte i samarbeid med kommunene.

I løpet av perioden 2013-2016 har det blitt tildelt nærmere 12 mill kroner til turskiltprosjekter i Buskerud. En enkel evaluering foretatt senhøsten 2016 finnes i boksen "Dokumenter" til høyre. NINA har også laget en minirapport om Erfaringer med Turskiltprosjektet t.o.m april 2016 (nasjonalt). Her finner du link til NINA-rapporten.

Frivillig lag og organisasjon som har ideer til turruter som bør merkes, tar kontakt med kontaktpersonen i sin kommune (se i boksen Dokumenter). Mer informasjon om tilskuddsordningen, søknadsrutiner og retningslinjer finnes i boksen "Se også".


Publisert 20. desember 2013, oppdatert 20. desember 2013.