Skolerte elevrådene

Mobbeombudet, Elev- og lærlingombudet og Elevorganisasjonen gjennomførte felles skolering av 16 elevråd.

- Denne måten å gjennomføre en elevrådsturne på er nybrottsarbeid. Tre aktører på ulike felt samlet seg for å gjennomføre en helhetlig skolering av elevrådene, og samtidig sørge for å være effektive med bruk av skolenes, og vår egen tid, sier Lars Petter Johnsen, leder Elevorganisasjonen Buskerud, Bodil Jenssen Houg, Mobbeombudet i Buskerud og Tore Remi Christensen, Elev- og lærlingombud.

De tre gjennomførte i perioden 4. september til 6. november i 2013 besøk på 16 videregående skoler. 13 offentlige (eid av Buskerud fylkeskommune) og 3 private friskoler.

Nå er evalueringen etter elevrådsturneen klar.

- Å besøke så mange skoler på så kort tid var en utfordring. Vi evaluerte hver skolering rett i etterkant av dagen slik at forbedringer kunne utarbeides umiddelbart, sier de tre.

Hvert besøk inneholdt skolering om hvordan man bør drifte et elevråd, rettigheter og plikter som elev, samt hvordan tillitsvalgte kan bidra til et godt psykososialt læringsmiljø.

Problemstilling før skoleringen var følgende:

Hvordan kan tillitsvalgte elever i Buskerudskolen bidra til et bedre læringsmiljø gjennom ledelse av sine klasser?

Målet var at de tillitsvalgte skulle sitte igjen med konkret verktøy til å kunne virke som ledere i sine klasser.

- Verktøy og øvelser er hentet fra metoder som bygger på styrkebasert tenkning og restorative justice, fortsetter de tre.

De tre er meget godt fornøyd med gjennomføringen av elevrådsturneen høsten 2013 og ønsker å gjennomføre tilsvarende skolering for elevrådene høsten 2014.

- Neste gjennomføring vil man ta med seg muligheten for å bruke en enda mer praktisk tilnærming, for eksempel ved økt bruk av case elevene kan jobbe med, avslutter Elevorganisasjonen, Mobbeombudet og Elev- og lærlingombudet.


Publisert 9. januar 2014, oppdatert 9. januar 2014.