Søking til videregående opplæring høsten 2013

Buskerud fylkeskommune har pr 1. mars mottatt 11.025 søknader om skole- eller læreplass for skoleåret 2013/2014.

Søkningen har foregått via www.vigo.no med søknadsfrist 1. mars.

Det er 9 210 søkere til 9 368 skoleplasser i de videregående skolene i Buskerud. Av disse har 8 631 en lovbestemt rett til opplæring.'

Dette er omtrent samme nivå sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

558 søker til private skoler i Buskerud. 

Det er 1012 primærsøkere til læreplass i Buskerud.  I tillegg har 80 søkere læreplass som et lavere ønske. Dette er en økning på ca 40 søkere sammenlignet med 2012.

Det vil bli endringer i søkertallene utover våren. Søkere fra andre fylker er ikke registrert, dette gjelder spesielt søkere fra Jevnaker i Oppland fylkeskommune som Buskerud har en samarbeidsavtale med.

Papirsøknader er ennå ikke registrert. I tillegg vil vi motta nye søknader, noen har grunner for å endre søknaden sin og søknadene skal kvalitetssikres.

Tallene gir likevel indikasjon på søkernes prioritering for neste skoleår.

Søking til de enkelte tilbud
Det er stabile søkertall til Vg1 (det første året) i de fleste utdanningsprogrammene.

Sammenlignet med tall fra samme tidspunkt i fjor er det en økning når det gjelder Elektrofag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Restaurant- og matfag, mens søkingen går noe ned til Medier og kommunikasjon, Musikk-dans-drama, Studiespesialisering med entreprenørskap og Teknikk og industriell produksjon.

Oversøking
Det er flere søkere enn det er planlagt klasser for til Vg1 Elektrofag, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon og Studiespesialisering.

Til Vg2 er det oversøking til Anleggsteknikk, Automatisering, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Helseservicefag og IKT-servicefag.

Fritt skolevalg
Det er fritt skolevalg til skolene i Buskerud. Det kan ikke sees noen markant endring i søkertall på skolenivå med bakgrunn i dette.

Inntak til skole
Endelig dimensjonering av skoletilbudet for neste skoleår ( det vil si antall klasser for de ulike tilbudene) vil bli vedtatt i april.

Resultatet av inntak til skole vil bli klart i begynnelsen av juli, og vil bli lagt ut for den enkelte på egen side på nettet.

Formidling til bedrift
Det er 1012 primærsøkere til læreplass. 906 har søkt formidling til læreplass hvor målet er fag- /svenneprøve.

Dette er en økning på 28 søkere sammenlignet med 2012.

Det er størst økning i antallet søkere innen lærefagene i programområdet service og samferdsel.

Totalt er det en økning på 54 søkere innenfor disse lærefagene: IKT servicefag(+14), salgsfaget (+11), kontor- og administrasjonsfaget (+10), sikkerhetsfaget (+9) og resepsjonsfaget (+10). Energimontørfaget har også hatt en økning på 10 søkere sammenlignet med 2012.

Det er en nedgang på 12 søkere i helsearbeiderfaget. Dette er likevel det lærefaget som flest har søkt i Buskerud (118 søkere). Det er også en nedgang i antall søkere i frisørfaget (-9).

106 har søkt opplæringskontrakt som lærekandidat hvor målet er å ta en kompetanseprøve i deler av et lærefag.

Dette er en økning på 11 søkere sammenlignet med søkertallet 2. mars 2012.

Det er flest lærekandidatsøkere innenfor disse lærefagene: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, bilfaget lette kjøretøy, kokk/institusjonskokk, salgsfaget og tømrerfaget.

Oversikt over søkere vil bli sendt alle godkjente opplæringskontor og lærebedrifter før påske.

Tilbud om læreplass er en avtale mellom lærling og bedrift, og formidling av læreplasser vil foregå ut over våren og fram til slutten av september.

Kontaktpersoner:
Inntaksleder Tone Kvåle
32 80 86 41/32 80 86 47
tone....@bfk.no

Formidlingsleder Mariann Gustavsen
32 80 87 42/32 80 86 47
mariann.g...@bfk.no


Publisert 5. mars 2013, oppdatert 19. juni 2013.