Søknader til større idrettsarrangement og idrettsanlegg

Regionalpolitikerne vedtok støtte til større idrettsarrangement og idrettsanlegg hvor det avholdes store mesterskap.

Buskerud fylkeskommune utlyser hvert år midler til større idrettsarrangement og til oppgradering av anlegg som skal avholde større idrettsarrangement.

Det ble vedtatt i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i møte 24.10.12 at det skulle utvides fra en søknadsfrist pr år (1.desember) til to, 1. februar og 1. september.

Til søknadsfrist 1. september 2013 er det innkommet syv søknader. Det er satt av totalt 900.000,- til dette formålet for 2013, hvorav 500.000 allerede er benyttet.

Onsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur støtte til følgende tiltak:

  • Kongsberg Orienteringslag, NM-uka og NORT (worldcup) kr 125.000,-
  • Drammen og omegn rideklubb, Norway Grand Prix kr 100.000,-
  • Worldcup og junior-VM i telemark Geilo 2014 kr 100.000,-
  • Aron Skiklubb/Drammen Skisenter – oppgradering av lydanlegg kr 70.000,-
  • Minnepremier til norgesmesterskap kr 5.000,-

Store og gode arrangement og anlegg som kan avholde slike er viktig, i og med at det trekker til seg oppmerksomhet, tilskuere og deltakere til Buskerud.

I tillegg er arrangementene i tråd med fylkeskommunens overordnede strategier for kultur, næring og reiseliv. Arrangementene og anleggene det søkes om midler til varierer i størrelse og kostnad.


Publisert 24. september 2013, oppdatert 31. oktober 2013.