Statsbudsjettet for Buskerud

Ordførerne fra Buskerud var samlet i fylkestingssalen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett 2014.

Mandag formiddag var Fylkesmamnen i Buskerud, fylkesordfører, ordførere og rådmenn fra kommunene i Buskerud samlet i fylkestingssalen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett 2014.

Les også: Statsbudsjettet: Buskerud (lenke til regjeringens forslag)

Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent.

Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent.

I Buskerud har 12 av 21 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Modum kommune med 6,5 prosent, mens Hemsedal kommune har lavest vekst med 2,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.


Publisert 14. oktober 2013, oppdatert 31. oktober 2013.