Støtte til forskningssenter

Bevilger 750.000 for å styrke innovasjon og kongsbergmiljøets konkurranseevne.

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen bevilger 750.000 kroner til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)-forprosjekt for 2013.

Bakgrunnen er at Kongsbergmiljøet, sammen med blant annet Innovasjon Norge (IN), Forskningsrådet (NFR) og internasjonale samarbeidspartnere, startet en prosess for å oppnå status som "Senter for forskningsdrevet innovasjon" (SFI) for forskningsinstituttet Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE) på Kongsberg.

SFI er en nasjonal ordning som skal styrke innovasjon, teknologioverføring og internasjonalisering gjennom satsing på langsiktig forskningssamarbeid mellom bedrifter og framstående forskningsmiljøer.

Ideen bak prosjektet er å styrke kongsbergmiljøets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt, og i neste omgang bidra til at NCE Kongsberg oppnår status som et "Global Center of Expertise" (GCE).

Videre er intensjonen at prosjektet, og eventuell SFI-status, vil styrke nettverk og samarbeid mellom teknologiindustrien på Kongsberg og akademia, og derigjennom føre til flere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsrådet har lyst ut en ny søknadsrunde for SFI (juni 2013), med søknadsfrist 12.2.14 og oppstart 1.4.15.

Denne fremdriftsplanen passer godt med de forberedelsene som nå skjer i samarbeid mellom NCE SE, NISE og de eksterne FoU-partnerne. 


Publisert 30. august 2013, oppdatert 30. august 2013.