Strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud

Kunnskapsløft. Fylkestinget behandlet strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune er ansvarlig for videregående opplæring i fylket, og Kunnskapsskolen i Buskerud innebærer en forsterket satsing på videregående opplæring.

- Målet er å oppnå best mulige læringsresultater hos den enkelte elev, og ha så lavt frafall i skolen som overhode mulig, sier fylkestingspolitiker og leder av hovedutvalget for utdanningssektoren, Elizabeth Skogrand.

Noen eksempler på konkrete tiltak:

  • Mobbeombud
  • Sommerskole
  • Talentklasser
  • Forskningslinjer
  • Offentliggjøring av resultater

Torsdag behandlet fylkestingspolitikerne strategien for Kunnskapsskolen i Buskerud etter at de i fjor satte i gang en prosess med bred involvering.

LES OGSÅ: I beste Asbjørnsen og Moe-tradisjon reiser politikerne rundt for å samle inn historier fra elever og lærere om hva som skaper god læring.

Strategien skal være et levende dokument som brukes aktivt i utviklingsarbeidet.

- Videregående skole i Buskerud skal være mulighetenes skole; for elevene, for lærerne og skolelederne og for fremtiden, avslutter Elizabeth Skogrand.


Publisert 30. oktober 2013, oppdatert 1. november 2013.