TT-brukerne får 500 kroner ekstra

Julegave fra samferdselspolitikerne. 4.000 TT-brukere i Buskerud får tilført 500 kroner ekstra på sine TT-kort.

Buskerud fylkeskommune har det overordnede og økonomiske ansvaret for Transport for funksjonshemmede (TT-tjenesten).

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Buskerud mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.

Torsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune å gi TT-brukerne 500 kroner ekstra. 

Bakgrunnen er at det i år er brukt mindre penger til transport av TT-brukere enn det fylkeskommunen hadde regnet med.

Hovedutvalget ønsker at pengene skal komme de 4.000 brukerne til gode, og tilfører derfor ekstra midler.

Disse pengene kommer i tillegg til det beløp som allerede står på kortet til brukerne. Justeringen vil skje automatisk.

Rogaland Taxi, som administrerer kortene for fylkeskommunen, vil legge inn 500 kroner på kortene 1. desember. Midlene kan brukes når som helst i perioden fram til 31. mars 2014.


Publisert 22. november 2013, oppdatert 3. februar 2015.