Tar i bruk bedre journalsystem

Nytt fremtidsrettet IT-system for den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud.

Nytt system for elektronisk pasientjournal skal innføres for tannhelsetjenesten.

Tannhelsetjenesten i Buskerud samarbeider med Akershus, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Østfold fylkeskommuner om prosjektet «eTann».

Innkjøp av nytt system for elektronisk pasientjournal skal imøtekomme dagens behov for brukervennlighet og effektiv pasientbehandling, driftssikkerhet, ivaretakelse av pasientrettigheter, tannhelsetjenestens forpliktelser i forhold til Samhandlingsreformen, folkehelseperspektivet og statistikk.

- Vi har stor tro på at dette vil bli et godt og fremtidsrettet valg for tannhelsetjenesten i Buskerud, fordi det i kravspesifikasjonen er lagt særlig vekt på å møte nye krav og forventninger som vi står overfor, sier fylkestnannlege Berit Binde i Buskerud.

- Fokus er blant annet rettet spesielt mot pasientsikkerhet, samhandling og folkehelse, sier Binde.

Styringsgruppen for prosjektet består av fylkestannlegene i de 6 fylkene, Berit Binde er Buskeruds representant.

Prosjektgruppen ledes av Geir Fjerdingen som representerer fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Det er også nedsatt en faggruppe hvor tannlege Grethe Wergeland er Buskeruds representant.

Systemet vil settes i drift fra 1. mai 2014 i Buskerud, og opplæring vil skje i siste halvdel av april samme år.


Publisert 14. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.