Restaurering av gamle hus

Det er mulig å søke Buskerud fylkeskommune om tilskudd til istandsetting etter antikvariske retningslinjer.

Dette innebærer at man i istandsettingsarbeidet bevarer så mye som mulig av eldre bygningsmateriale.

Hovedprinsippet er reparasjon framfor utskifting og bruk av riktig virkeskvalitet og håndverkere med kompetanse i tradisjonshåndverk.

Søknadsfrist: 15. februar

Les mer: Tilskuddsordninger for ikke-fredete kulturminner (søknadsskjema og retningslinjer)

Tilskudd skal bidra til sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer og benyttes til tiltak som bidrar til vedlikehold, oppgradering, istandsetting og restaurering av kulturminner og kulturmiljøer.

Målsettingen med tilskuddet er å stimulere til bevaring av verneverdige ikke-fredete bygninger og anlegg.


Publisert 12. februar 2013, oppdatert 19. juni 2013.