Tilskuddsordninger knyttet til integrering

Åpent informasjonsmøte om tilskuddsordninger knyttet til integrering. Gratis kursrekke i organisasjonsarbeid og søknadsskriving.

Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Buskerud Innvandrerråd arrangerer lørdag 19.januar kl 11.30 et åpent informasjonsmøte og kurs i søknadsskriving på Folkets hus i Drammen.

Fylkeskommunen forvalter to tilskuddsordninger knyttet til frivillig arbeid og integrering.

Alle aktører som har aktiviteter og tiltak som bidrar til integrering og ønsker rekruttere deltakere med innvandrerbakgrunn kan søke om støtte.

Dette er en støtteordning som skal bidra til frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Tiltakene må bidra til å skape åpne møteplasser og kan for eksempel være kurs, konserter, idrettsaktiviteter, utstillinger.

Aktiviteter som kun er rettet innad eller mot en gruppe eller miljø gis normalt ikke støtte. Det samme gjelder feiring av religiøse eller nasjonale høytidsdager.

Videre er det en ordning hvor innvandrerforeninger i fylket kan søke om driftsstøtte.

Påmelding innen torsdag 17.januar hege.lovfa...@bfk.no

Søknadsfrist er 15.februar og det skal brukes søknadsskjema som finnes på www.bfk.no –søke tilskudd.

Buskerud fylkeskommune tilbyr også en gratis kursrekke i grunnleggende organisasjonsarbeid. Første samling er lørdag 19.januar i etterkant av møtet.

Tema for første samling vil søknadsskriving knyttet til denne ordningen.

De påfølgende samlingene vil være 19. februar og 19.mars på kveldstid. Tema vil være styrearbeid og planlegging av arrangement.

For påmelding og informasjon ta kontakt med hege.lovfa...@bfk.no


Publisert 17. januar 2013, oppdatert 19. juni 2013.