Trafikksikkerhetsprisen 2013

- Vi oppfordrer kommunene i Buskerud og andre til å nominere kandidater til prisen. Frist for å sende inn forslag er 31. desember.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg deler ut Trafikksikkerhetsprisen 2013 i regi av Buskerud fylkeskommune.

- Hensikten med prisen er å inspirere og motivere til økt trafikksikkerhet, sier Trond Johansen, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

- Det er viktig å synliggjøre gode prosjekter som er gjennomført i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, og ikke minst ildsjeler, fortsetter Johansen.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Buskerud er et utvalg som består av representanter fra politiet, Buskerud fylkeskommune, Trygg Trafikk, Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen.

Vegtrafikkloven gir fylkeskommunen ansvaret med å tilrå og samordne tiltak som kan fremme trafikksikkerheten.

Gjennom trafikksikkerhetsprisen ønsker FTU å gi en utmerkelse til noen som har gjort en ekstra innsats for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Prisen deles ut annen hvert år og kan tildeles enkeltpersoner, kommuner eller en frivillig organisasjon.

I forbindelse med utdeling av prisen ønsker FTU å legge til rette for kompetansedeling ved at prisvinneren presenterer sitt arbeid for FTU og andre interesserte.

Prisen er en pengegave på kr. 15.000,- og overrekkes i forbindelse med årets utdeling av øvrige priser som fylkeskommunen tildeler.

- Vi oppfordrer herved kommunene i Buskerud og andre til å nominere kandidater til prisen, avslutter Trond Johansen.

LES OGSÅ: Trafikksikkerhetsprisen 2013 - kriterier.pdf

Begrunnelse for kandidat sendes inn til fylkeskommunen ved følgende adresse:
Buskerud Fylkeskommune
Postboks 3563
3007 Drammen

Fylket trafikksikkerhetsutvalg
Eller på e-post til: marte...@bfk.no

First for å sende inn kandidat er 31.desember 2013.


Publisert 5. november 2013, oppdatert 5. november 2013.