Utvidet hurtigbåttilbud på Oslofjorden

Kapasiteten på veinettet inn mot Oslo blir mer og mer begrenset. Nå satser fjordkommunene på Oslofjorden som transportåre.

Hurtigbåt
Foto: Ruter #

Områdene øst og vest for Oslofjorden opplever sterk befolkningsvekst. Dette fører også til økt pendling inn mot Oslo-området.

De seks kommunene rundt fjorden (Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Hurum og Røyken) ønsker derfor å se på muligheten for å utvide hurtigbåttilbud på Oslofjorden.

I den forbindelse har de tatt kontakt med Buskerud fylkeskommune og Akershus fylkeskommune, og invitert fylkeskommunene til å delta i arbeidet med å utrede et slikt hurtigbåttilbud.

I sist møte i hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune vedtok politikerne å støtte utredningsarbeidet med 150.000 kroner.

Politikerne vedtok også, etter forslag fra Ole Johnny Stavn (Sp), at man tar kontakt med regjeringen med det formål å sette i gang en mulighetsstudie for økt bruk av sjøbasert kollektivtransport.


Publisert 27. november 2013, oppdatert 27. november 2013.