Vil få flest mulig i aktivitet

Fylkeskommunen samlet idretts- og friluftslivsrepresentanter fra kommuner og frivillige organisasjoner til diskusjon.

Idretts- og friluftslivsrepresentanter fra kommuner og frivillige organisasjoner var tirsdag og onsdag samlet på Kleivstua i Hole.

Hensikten var å fylle på med faglig innhold og å diskutere hvordan vi skal arbeide for å få flest mulig i aktivitet i årene fremover.

Buskerud fylkeskommune sto for invitasjonen til samlingen som samlet et 30-tall av engasjerte ressurspersoner til faglig påfyll og debatt.

Ekstra viktig var samlingen fordi den ga fylkeskommunen mulighet til å få direkte tilbakemelding på den nye «Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud», en strategi som er under utarbeiding nå.

- Vi ønsker å få tilbakemelding fra de som sammen med oss skal være med på å realisere denne strategien. Om ikke kommunen og de frivillige organisasjonene kjenner seg igjen i innholdet er ikke en slik strategi mye verdt, sier Øyvind Gonsholt, idrettsrådgiver i Buskerud fylkeskommune.

I tillegg til en engasjerende og konstruktiv diskusjon rundt strategien, samlet fylkeskommunen et knippe foredragsholdere som ga tilhørerne noen tanker å ta med seg videre i sitt arbeid. I tillegg til fylkeskommunens ansatte, sto følgende foredragsholdere for det faglige innholdet;

  • Håvar Austgard, Tjenesteleder Folkehelse og fritid, Hole kommune
  • Sverre Haugli, Daglig leder Ringeriksbadet
  • Åsmund Berge, seniorrådgiver Kulturdepartementet
  • Morten Dåsnes, Friluftsrådenes landsforbund
  • Johanna Solberg, Friluftslivets år 2015
  • Siri Meland, FRIFO

- Vi er veldig fornøyde med å kunne samle såpass mange flinke og engasjerende foredragsholdere, slik at tilhørerne kan dra fra samlingen med tanker og inspirasjoner, sier Gonsholt.

- Dette er jo en utviklingsarena som vi må benytte for å utvikle oss som ressurspersoner og som organisasjoner.

Idrettsrådgiveren ønsker at det kan bli ennå flere av disse samlingene i fremtiden, slik at kommuner, frivillige organisasjoner og andre interesserte kan benytte dem for å styrke sin kompetanse og for å bygge nettverk.

Av tematikkene som ble presentert var blant annet den nevnte strategien, men også mer praktiske utfordringer i idretts- og friluftslivshverdagen, blant annet rundt spillemiddelordningen.

Spillemidlene, i år en sum av 38 millioner kroner, er mye av det økonomiske grunnlaget for fylkeskommunens planlegging og utvikling av idretts- og friluftslivsområdet.

- Det viktigste er å benytte disse midlene på en mest mulig hensiktsmessig måte, slik at vi skaper de anleggene vi trenger, sier Gonsholt.

- Strategidokumentet har dette fokuset, men det hjelper lite hvis vi ikke er oppdaterte på hvilke muligheter som finnes innenfor spillemiddelordningen, fortsetter han.

Denne oppdateringen sto Åsmund Berge fra Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet for, og var nyttig både for de som er kjente med ordningen og for dem det ikke er så kjent for. Eksempelvis er ikke spillemidler og friluftsliv, tradisjonelt sett, en naturlig link.

- Et helt klart mål for oss er å utnytte mulighetene innenfor spillemiddelordningen til friluftslivsanlegg, derfor hadde vi en egen del som fokuserte på nettopp dette med friluftslivsansatte i kommuner samt representantene fra friluftsråd og –organisasjoner, forteller Eva Lill Kvisle som er rådgiver innen friluftsliv i Buskerud fylkeskommune.

Det legges opp til et omfattende etterarbeid i etterkant av samlingen.

- Selv om oppmøtet var godt, er det mange som ikke var der, og som kan ha god nytte av innholdet, forteller idrettsrådgiveren.

Det vil derfor utarbeides et utsendelsesbrev til alle som kan ha nytte av innholdet som fremkom av samlingen. Innholdet vil også legges ut på Buskerud fylkeskommunes nettsider.


Publisert 12. september 2013, oppdatert 12. september 2013.