Vil øke statusen til yrkesfagene

Lier videregående skole innfører teori og praksis fra 1. klasse. -Styrker bedriftene ved at de får flere lærlinger, mener NHO.

Høsten 2014 setter Lier og Hønefoss videregående skole i gang tilbud om dobbelkompetanse innenfor flere utdanningsprogram.

Det betyr at ungdommene kan oppnå både fagbrev og studiekompetanse på fire år.

Tirsdag formiddag samlet Lier videregående skole samarbeidspartnere for å presentere det nye tilbudet.

- Springbrett for fremtiden

- Det nye tilbudet gir mange muligheter der teori og praksis kombineres fra første studieår, sier rektor Anne Johanne Guldvik.

- Elevene får et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg, mener hun.

Kombinasjonen mellom teori og praktiske erfaringer, gir elevene både yrkesfaglig kompetanse og studiekompetanse. Det gjør utdannelsen mer relevant og aktuell for både elever og arbeids- og næringsliv.

- De nye utdanningstilbudene gir i tillegg en jevnere fordeling mellom teori og praksis over de fire årene, og elevene unngår dermed et avslutningsår med mye teori slik påbyggingsmodellen krever, sier rektoren.

- Dobbeltløp er viktig

- Vi har slitt i mange år for å få opp attraktivitet til yrkesfaget, sier Fredrik Svendsen i NHO Buskerud.

Han mener dobbeltløpet er et viktig grep.

- Dette er et tiltak i fylkeskommunen som det bør satse mer på - kombinasjonsløp på flere fagområder, mener Svendsen.

- Tenke det på andre yrkesfag. Vi har slitt mye med offentlig sektor og lærlingeordning. Dette kan styrke bedriftene til å få flere lærlinger, sier han.

Tilbudene gjøres søkbare for skoleåret 2014/2015:

Nye utdanningstilbud ved Lier vgs:

  • 4-årig løp for Helsearbeiderfag og studiekompetanse
  • 4-årig løp Salg, service og sikkerhet og studiekompetanse
  • 3-årig løp for studiekompetanse via Vg1 Helse- og oppvekstfaget og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Nytt utdanningstilbud ved Hønefoss vgs:

  • 4-årig løp for Helsearbeiderfag og studiekompetanse

De nye utdanningstilbudene skal møte framtidens kompetansebehov gjennom å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren, oppvekstsektoren og innenfor salgs- og serviceyrker.

Utdanningstilbudene kvalifiserer også for å søke profesjonsutdanninger som for eksempel sykepleier, barnehagelærer, barnevernspedagog og sosionom.

Lærekontraktene vil inngås ved skolestart år 1, og omfanget av opplæring med lærebedriften som arena vil øke fra år til år. Ungdommene vil ha både elevstatus og lærlingestatus alle 4 årene.

Hovedfordelingen vil være:

  • 1. og 2. år: 2 dager praksis og 3 dager skole
  • 3. og 4.år: 3dager praksis og 2 dager skole.

Lærekontrakten med medfølgende arbeidsavtale vil inkludere jobbing i skolens ferier i et omfang som gjør at man samlet oppnår det som tilsvarer 2 års læretid på fulltid.

Tilbudene bygger opp under Kunnskapsskolens mål om sammenhengende og fleksible strukturer med kompetanse for framtida.

På flere områder vil disse tilbudene være med på å bidra til ønsket utvikling i tråd med Stortings melding 20 På rett vei. Dette gjelder punkter som:

  • Gi skoleeierne mulighet til å etablere yrkesfaglige veier til generell studiekompetanse gjennom videregående opplæring.
  • Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift.
  • Arbeide aktivt for flere læreplasser i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom oppfølging av samfunnskontrakten for flere læreplasser.

Tilbudene om dobbelkompetanse bygger på et tett samarbeid med lærebedriftene.


Publisert 14. januar 2014, oppdatert 14. januar 2014.