- 22 mill kr i omsetning fra charterturister

«Snøgaranti» skal lokke charterturister til Geilo og Hemsedal. Nå drar fylkespolitikerne på befaring for å lære mer om hvordan vinterkonkurrenter samarbeider for å lykkes.

De tre konkurrentene Geilo, Hemsedal og Beitostølen mener de har mer å hente på å samarbeide om å få flere utenlandske turister til å velge vinterNorge.

Derfor satser de stort på å selge de tre destinasjonene internasjonalt, og lokker turistene med snø og et bredt vintertilbud.

Så langt har det vært britiske turister som har benyttet seg av tilbudet - kommende vinter lander for første gang fly med tyske turister på Leirin.

Gjestene fraktes fra videre fra flyplassen til den destinasjonen de har valgt. Satsingen forventes å nå en omsetning på over 20 millioner kroner i 2014/2015-sesongen.

- Innovativt signalprosjekt

- Chartersamarbeidet er et innovativt signalprosjekt i norsk reiselivssammenheng som Buskerud fylkeskommune er stolte av, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Buskerud fylkeskommune har i år støttet satsingen med 650 000 kroner (prosjekt- og markedsmidler).

- Fokuset skal ligge på å øke internasjonal turistomsetning og konkurransekraft, noe som disse tre destinasjonene aktivt går sammen om å få til. Ved denne type markedsutvikling kan markedsføringsmidlene benyttes mer optimalt, og med mer umiddelbare resultater, sier Eriksrød. 

- Vi har i vår regionale delplan for Reiselivet ett mål om fire prosents økning i utenlandske gjestedøgn innen 2016, sier fylkesordføreren.

- Dette er et ambisiøst mål, men den satsningen som Geilo og Hemsedal, sammen med Beitostølen, nå gjør gjennom chartersamarbeidet er et langt steg mot å oppnå målsetningen, sier Eriksrød.

- Reiselivsnæringen er svært viktig

Vinterturister Geilo

Reiselivet er en viktig næring i Buskerud. Over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i fylket. I Hallingdal utgjør dette 1/3 av all sysselsetting.

- Buskerud fylkeskommune jobber aktivt med tiltak for å styrke konkurranseevnen hos destinasjonene gjennom utviklingsprosjekter og kompetanseheving, forklarte fylkesordføreren.

I neste uke reiser Eriksrød sammen med resten av fylkestinget i Buskerud på befaring til Hallingdal (torsdag 28. - fredag 29. august), og chartersatsingen er et av temaene politikerne vil bli orientert om.

Program for befaring i Hallingdal 28. - 29. august

I tillegg til reiseliv vil fylkespolitikerne ha fokus på skoler under todagers-befaringen, og besøker derfor de videregående skolene på Gol og Ål.

Disse to skolene gjør et godt arbeid med å få elever til å gjennomføre og bestå. Politikerne vil da med egne øyne se og høre hvordan skolene arbeider for å maksimere læringsutbyttet og minimere frafallet.


Publisert 18. august 2014, oppdatert 18. august 2014.