- Et godt budsjett

- Det er et godt budsjett som gjør det mulig for oss å fortsette vår gode tjenesteproduksjon, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Statsbudsjettet

Onsdag formiddag la regjeringen fram forslag til statsbudsjettet 2015.

Les også: Se tiltak i statsbudsjettet for Buskerud (lenke til regjeringens forslag)

Fylkesordfører Morten Eriksrød er godt fornøyd med forslaget og er særlig glad for satsingen på samferdsel.

- Kommunene og vi er opptatt av samferdsel. 500 millioner kroner er foreslått til E134 Damåsen – Saggrenda i Kongsberg og Øvre Eiker, det er satt av midler til planlegging av riksveg 23 Linnes – kryss med E18 i Lier og det satt av midler til planlegging av riksveg 35 Hokksund – Åmot. Vi setter også stor pris på at det er satt av planleggingsmidler til Ringeriksbanen, sier Eriksrød.

- Dette viser at regjeringens store satsing på samferdsel slår gunstig ut for oss i Buskerud, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Buskerud fylkeskommune eier videregående skoler i fylket og blant de andre satsingsområdene til regjeringen er Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring.

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring erstatter prosjektet "Ny GIV". Dette prosjektet er nå avsluttet, men et forsterket samarbeide med fylkeskommunene for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring skal altså videreføres.

I tillegg til å øke gjennomføringen ønsker regjeringen å satse på økt videreutdanning av lærere. Totalt foreslår regjeringen å bruke 1 milliard kroner på landsbasis på videreutdanning for lærere.


Publisert 8. oktober 2014, oppdatert 8. oktober 2014.