- Sparer mye tid med ny veg

Offisiell åpning av rv 7 Sokna-Ørgenvika. - Vi vil spare inn mye tid med den nye vegen, sier trailersjåfør fra Lærum i Sogn.

- Jeg gleder meg, dette blir herlig, sier Anders Frydenlund fra Flå som pendler daglig fra Flå til Hønefoss.

Den nye vegstrekningen på riksveg 7 mellom Sokna i Ringerike kommune og Ørgenvika i Krødsherad kommune, vil korte ned reisetiden med 20 minutter.

Riksveg 7 utgjør sammen med riksveg 52 over Hemsedalsfjellet og fylkesveg 52 Hol-Aurland, den viktigste forbindelsen mellom Oslo og Vestlandet.

- Vi kjører mye frakt øst-vest, så vi vil spare inn mye tid med den nye vegen, sier trailersjåfør Morten Listou fra Lærum-fabrikken i Sogn .

Se også: Web-kamera Ørgenvika

- De beste sidene av gode vegprosjekt

De to trafikantene fikk æren av å kutte åpningsbåndet på den nye vegen sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da den ble offisielt åpnet 27. juni.

- Gratulerer med dagen, dette er en stor begivenhet for Vegvesenet, innbyggerne og alle som skal kjøre på den nye vegen. Sokna-Ørgenvika viser de beste sidene av gode vegprosjekt ved at vi får økt trafikksikkerhet samt betydelig reduksjon av reisetiden, sier Ketil Solvik-Olsen.

Vegen er ferdig flere måneder før tiden, og har kostet 280 millioner kroner mindre enn først antatt.

Bro Sokna-Ørgenvika
Kroksrudtrebru på rv 7 Sokna-Ørgenvika. Foto: Helge Thorsby/Statens vegvesen

- Takk til kommunene og Buskerud fylkeskommune for at man har tatt gode beslutninger som har gjort at man kunne bygge vegen, fortsetter statsråden.

Buskerud fylkeskommune har hatt en sentral rolle i prosjektet i over ti år og vært en pådriver for å få realisert planene som omfatter miljøgate i Sokna og ny veg fra Sokna gjennom Brekkebygda til Ørgenvika.

Fylkestinget vedtok høsten 2009 at fylkeskommunen stiller byggegaranti slik at Hallingporten Vegfinans AS kunne ta opp lån for inntil 1,5 milliarder kroner.

- Vi tror denne vegsatsingen vil føre til vekst for reiselivet. Reisetiden blir jo nå forkortet mellom Oslo/Hønefoss-Bergen, det betyr også at vi får utløst potensialet på Ringerike som region. Denne vegen vil være en viktig faktor for det, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Sokna-Ørgenvika bilist
Jan Ove Byrknes fra Bergen var første bilist på den nye strekningen.

- Viktig for reiselivet

- Dette vil bety mer enn vi faktisk aner. Hallingdal er jo en store reiselivsregionen, så våre gjester vil nå få en reisetid tur/retur som er 40 minutter kortere, så for Hallingdal er samferdsel viktig for næringen, sier rådsordfører Oddvar Grøthe i Regionrådet for Hallingdal.

- Dette er veldig viktig for Hallingdal og regionen, men det er også et viktig nasjonalt prosjekt i forhold til øst-vest-forbindelsen, sier Tore Kaurin, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

- Dette er et av de få prosjektene som virkelig gir et stort nytte-kostnad, sier han.

Færre trailere gjennom Noresund

Den nye vegen Sokna-Ørgenvika betyr at trafikantene mellom øst/vest nå kjører utenom Noresund sentrum i Krødsherad kommune. 

- For oss betyr det en halvering av trafikken, og en kraftig reduksjon av tunge kjøretøy i bygda. Det betyr mye for livskvalitet og miljø, sier ordfører i Krødsherad Olav Skinnes.

Ombygging av kryss til rundkjøring i Noresund sentrum er en del av vegprosjektet og stod ferdig allerede i 2008.

- Gjennom et samarbeid med fylkeskommunen og kommunene i Hallingdal har vi bygd om Noresund-sentrum til å bli et trivelig og attraktivt stoppested i god tid før vegåpningen, sier Skinnes.

- Vi har fått mange positive effekter så langt, så blir det spennende å se konsekvensene for de bedriftene som lever av vegtrafikken, og om de vil merke en viss nedgang. Det vil de nærmeste månedene vise, avslutter ordfører Olav Skinnes.

Det vil det bli krevd inn bompenger i en helautomatisk bomstasjon på den nye vegstrekningen.

Sokna-Ørgenvika kart
Illustrasjon: Statens vegvesen


Publisert 27. juni 2014, oppdatert 30. juni 2014.