- 17. mai for Vestfossen

Offisiell åpning av fylkesveg 35 Jutebrua: - Det er en stor dag for oss i Vestfossen. Det er som 17. mai, sier Freddy Berg, tidligere leder av Vestfossen Grendeutvalg.

- For befolkningen i Vestfossen er dette en stor dag, kanskje spesielt de som bor langs Skarragata som har merket buss- og tungtrafikken i alle år, sier Freddy Berg som onsdag formiddag fulgte åpningen av den nye vegen.

Vegprosjektet Jutebrua er ny veg, ny jernbanebru og ny gang- og sykkelveg fra Spæren til Torespæren.

Totalt har Buskerud fylkeskommune brukt 92 millioner kroner på vegsatsingen.

Offisiell åpning av Jutebrua i Vestfossen
Fra venstre regionvegsjef Hans Jan Håkonsen, fylkesordfører Morten Eriksrød, Freddy Berg og ordfører i Øvre Eiker, Ann Sire Fjerdingstad. 

Flaskehals i Vestfossen

Vegen var før en smal, trang undergang under Sørlandsbanen. Frihøyde var bare 2,90 meter. Den lave høyden gjorde at tungtrafikken, og heller ikke bussene kom under brua, men måtte benytte Skarragata.

- Den gamle vegen har preget Vestfossen negativt ved at man har hatt en så dårlig veg. Med den nye vegen vil man kunne ta i bruk Vestfossen i mye større grad enn man har kunne gjort, mener Berg.

Fram til 2010 var Jutebrua en del av riksvegnettet og eid av staten. Øvre Eiker kommune og fylkeskommunen hadde da kjempet lenge for å få bygget om jernbaneundergangen.

Først da fylkeskommunen overtok Jutebrua og vegen ble fylkesveg, ble det fortgang i planene.

- Da vi møtte tidligere fylkesordfører Roger Ryberg og samferdselssjef Gro Solberg sommeren 2011 og reiste krav om gang- og sykkelveg, og fikk ja med en gang, ja da fikk vi bakoversveis. Jeg trodde det nesten ikke, sier Berg om det positive møtet med fylkeskommunen.

Tog på Jutebrua i Vestfossen

Trafikksikkerhet og trygghet

- Fylkeskommunen valgte å utvide prosjektet for å få en helhetlig og god løsning for alle trafikantgrupper. I 2012 bevilget vi oppstartsmidler og nå er vi veldig glade for at prosjektet som har vært ønsket så lenge, og som betyr så mye for så mange, endelig er åpnet, sier fylkesordfører Morten Eriksrød som også roser samferdselsavdelingen i fylkeskommunen for arbeidet de har lagt ned i prosjektet.

- Nå kan Skarragata igjen bli boliggate, tungtrafikken kan kjøre på en god og trafikksikker veg, og gående og syklende har en trygg og sikker veg å ferdes på enten det er som skoleveg, eller for de som skal til og fra Vestfossen sentrum, sier Eriksrød.

- Det er en gledens dag i Vestfossen, det er helt fantastisk for oss, sier Ann Sire Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker.

- Dette betyr veldig mye. Inngangsporten til Vestfossen har virkelig fått en oppshining, med ny veg, jernbanebru og ikke minst ny gang- og sykkelveg for myke trafikanter. Tusen takk til alle som har bidratt, avslutter ordføreren i Øvre Eiker, Ann Sire Fjerdingstad.

Statens vegvesen serverte vafler under åpningen av Jutebrua i Vestfossen


Publisert 15. oktober 2014, oppdatert 15. oktober 2014.