– Mere forskning og utvikling

Buskerud fylkeskommune har forpliktet seg til finansiering av et gaveprofessorat i Systems Engineering Subsea ved høgskolen.

Torsdag 26. juni kontraktfestet Buskerud fylkeskommune femårig finansiering av et gaveprofessorat i Systems Engineering Subsea til Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Gaveprofessoratet fører med seg igangsetting av spennede og internasjonal forskningsaktivitet innen subsea-feltet samt utdanning av systemingeniører for – og sammen med – den globale subseanæringen.

Professoratet vil styrke FoU-arbeid knyttet til Norwegian Center of Expertise Systems Engineering (NCE SE) og Arenaprosjektet ved organisasjonen Subsea Valley.

– Vårt mål er å få mere forskning og utvikling. Et teknologimiljø må stimuleres og utvikles for å være verdensledende, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Gjennom å bidra til å løfte den akademiske kompetansen på feltet i samarbeid med næringslivet, tror vi på gode synergier, og at dette kan skape enda større grad av villighet fra statlige og andre bidragsytere til å være med, sier Eriksrød.

Globalt

– Satsningen innen Systems Engineering Subsea setter oss i stand til å bli en bedre kunnskapsaktør på det globale konkurransemarkedet, sier rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Petter Aasen.

- Dette gaveprofessoratet fra Buskerud fylkeskommune bidrar til at Høgskolen i Buskerud og Vestfold, med sin flercampusstruktur, kan være et viktig bidrag til utviklingen av næringsliv og offentlig sektor, fortsetter han.

 Hvis vi er gode nok. Da blir den geografiske nærhet høyskolen tilbyr til industrien i Buskerud-Vestfold-regionen vårt store fortrinn, sier rektoren.

Aasen legger til at et godt trekantsamarbeid mellom akademia, private virksomheter og myndigheter med ansvar for regional utvikling vil være avgjørende for høyskolens framtid.

Bransjens bidrar

– En stor utfordring for norsk subseanæring er å få ned kostnadsnivået. Løsningen er å jobbe smartere, og det får man til med gode systemingeniører, sier daglig leder i NCE SE, Torkil Bjørnson.

- Kobling mellom System Engineering og Subsea er akkurat hva Norge trenger for å gjøre denne bransjen mer konkurransedyktig globalt sett. Samtidig viser dette veien og bidrar til å spre denne kompetansen til andre bransjer, sier daglig leder i NCE SE, sier Bjørnson.

– Subsea Valley har fokus framover. Derfor er vi svært opptatte av akademia og utdanning, og ønsker å bidra i kunnskapsoppbygging og faglig utvikling, sier Preben Strøm, daglig leder i Subsea Valley.

- Gjennom å heve kompetansen i Subsea Valley-aksen, vil vi bidra til å legge til rette for en fortsatt utvikling av vår og våre medlemmers konkurransekraft i framtiden, Vil bli fulgt opp, sier Strøm.

– Jeg skal se til at Buskerud fylkeskommune drar erfaringer fra dette samarbeidet med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, som vi kan nyttegjøre i kommende prosjekter vi ønsker å realisere ved høyskolenes andre campuser i fylket, avslutter Morten Eriksrød.


Publisert 26. juni 2014, oppdatert 26. juni 2014.