150 000 til reparasjon av damplokomotiv

Det 102 år gamle damplokomotivet har vært ute av drift i 2014-sesongen. Nå får Krøderbanen penger slik at toget kan repareres og brukes neste sommer.

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen vedtok onsdag ettermiddag å bevilge 150 000 kroner til reparasjon av damplokomotiv 236.

Krøderbanens hovedlokomotiv damplokomotiv er 102 år gammelt og kom til Krøderbanen i 1978. I historisk sammenheng er dette et viktig lokomotiv nasjonalt.

Damplokomotivet har stor trekkraft og er i stand til å trekke mange vogner på Krøderbanens bratte stigninger og mange kurver. Derfor er lokomotivet også svært viktig i museets publikumsaktivitet.

Det har vært utført mye reparasjon og restaurering på lokomotivet i den perioden det har gått i museumsdrift. I hovedsak er det de frivillige ved Krøderbanen som har utført dette.

Det frivillige miljøet har med tiden opparbeidet seg stor kompetanse på drift av jernbane etter historiske prinsipper, og det drives reparasjon av materielle og infrastruktur etter antikvariske retningslinjer.

Den betydelige frivillige arbeidsinnsatsen som er lagt ned igjennom en årrekke har muliggjort en profesjonell museumsdrift innenfor Krøderbanens økonomiske rammer.

Sommeren 2013 ble damplokomotiv 236 utsatt for et uhell som førte til at en veivstang ble bøyd og en eksenterstang brakk. Dette medførte at damplokomotivet har vært ute av drift i 2014-sesongen.

For å komme i drift igjen til sesongen 2015 må veivstangen repareres og det må produseres ny eksternstang.

Denne type kompetanse finnes ikke ved Krøderbanen, hverken blant ansatte eller de frivillige. Etter undersøkelser har museet konkludert med at et verksted i Tyskland er best egnet til å utføre oppdraget. Kostnadene for en slik reparasjon er beregnet til 342 000 kroner.

I dag er Krøderbanen snarlig en del av det nye konsoliderte museet Buskerudmuseet. Krøderbanen er en av seks museumsbanestrekninger som skal representere norsk jernbanehistorie på nasjonalt nivå , og er den lengste museumsbanestrekningen med sine 26 kilometer.


Publisert 16. oktober 2014, oppdatert 16. oktober 2014.