3,7 milliarder kroner til drift og investeringer

I 2015 skal Buskerud fylkeskommune bruke 3,1 milliarder kroner til drift, 546 millioner kroner til investeringer og 206 millioner kroner til renter og avdrag på lån.

HandlingsprogramFylkesrådmann Runar Hannevold la tirsdag 4. oktober fram forslag til handlingsprogram som dekker alle oppgaver fylkeskommunen er pålagt å løse.

Forslaget danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til fylkestinget.

I 2015 foreslår fylkesrådmannen å bruke 151 millioner kroner (eks. moms) på skoleinvesteringer og annet skolerelatert utstyr.

- Vi foreslår å løse de mest presserende HMS-utfordringer i vår eksisterende bygningsmasse før vi tar fatt på større utbygginger, sier Hannevold.

Over en fireårsperiode er det satt av 492,8 millioner kroner (eks. moms) som i hovedsak skal lukke de mest alvorlige avvikene. 

Buskerud fylkeskommune eier over 1800 km veg og overtok ansvaret for mange riksveger fra staten i 2010. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene er nå beregnet til ca tre milliarder kroner.

I 2015 skal fylkeskommunen bruke 409 millioner kroner til investeringer på fylkesveger.

Over en fireårsperiode er det satt av 1,3 milliarder kroner til opprusting av fylkesveger.

Totalt foreslår fylkesrådmannen at Buskerud fylkeskommune neste år bruker 3,1 milliarder kroner til drift, 546 millioner kroner (eks. moms) til investeringer og 206 millioner kroner til renter og avdrag på lån.

Buskerud fylkeskommune står ved et veivalg når det gjelder prioritering av økonomisk vekst fremover. Revidert investeringsstrategi viser store investeringsbehov i skoler, i størrelse 1,4-1,7 milliarder kroner.

Handlingsprogrammet vil bli behandlet av fylkesutvalget 18.-19. november og av fylkestinget 10.-11. desember 2014. Både Eiendomsforetaket og Tannhelsetjenesten fremmer eget budsjettforslag.


Publisert 4. november 2014, oppdatert 4. november 2014.