440 000 i regionale utviklingsmidler til Ringeriksregionen

Næringsutvikling og arbeidsplasser på Ringerike. Fylkesutvalget bevilger 440 000 kroner i regionale utviklingsmidler til Ringeriksregionen.

 

Politikerne i fylkesutvalget vedtok onsdag ettermiddag å bevilge 440 000 til følgende prosjekt:

  • 265 000 kroner til prosjektet "Ringeriksregionen – vei og bane 2018, fase 2"
  • 100 000 kroner til regulering og arealplan for Follum Bio Kombinat
  • 75 000 kroner til forprosjektet "Økt kvalitet på solbærråstoff ved etablering av frukt- og bærpresseri på Røyse"

Om prosjektene

Forprosjektet "Økt kvalitet på solbærråstoff ved etablering av frukt- og bærpresseri på Røyse" har til hensikt å se på sjansene for å få etablert et bærpresseri på Røyse, primært basert på solbær.

Prosjektet har basis i landbruket og kan bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser.

For å forberede eventuell etablering av ny industrireising på Follum-området er det nødvendig med omfattende planlegging og tilpassing til eksisterende industriareal.

Målet er å skaffe nødvendig areal for satsing på Follum Bio Kombinat. Prosjektet er en videreføring av arbeidet som fikk støtte i 2013. Prosjektet vil bli sluttført i 2014.

Prosjektet "Ringeriksregionen – vei og bane 2018" er et prosjekt som skal bidra til raskest mulig realisering av Ringeriksregions samferdselsprosjekt som grunnlag for vekst, utvikling og verdiskaping i regionen.

Fylkesutvalget støtter dermed Rådet for Ringeriksregionen som 1. oktober behandlet søknadene og innstilte på støtte til de tre prosjektene.

Samtidig har Rådet for Ringeriksregionen bevilget 507 500 kroner fra egne midler til de samme prosjektene. Alle prosjektene ble enstemmig vedtatt og fylkeskommunen var politisk representert ved Steinar Berthelsen (Ap) og Ole Johnny Stavn (Sp).

 


Publisert 23. oktober 2014, oppdatert 23. oktober 2014.