50.000 kr for å ta inn ny lærling

Buskerud fylkeskommune tilbyr nå inntil 50.000 kr til bedrifter som tar inn lærling for første gang.

 

50.000 kr for å ta inn ny lærling!

- Vi vil ha flere lærebedrifter, sier Arne Hvinden. Fagopplæringsseksjonen tilbyr nå inntil 50.000 kr til bedrifter som tar inn lærling for første gang, og håper dette skal være det lille ekstra som skal til.

Stimuleringstilskuddet kommer i tillegg til ordinær støtte som bedrifter får for å gi opplæring til lærlinger og lærekandidater. Nye lærebedrifter som tar inn lærling for første gang før 1. september i år kan få et slikt ekstra stimuleringstilskudd.

Et viktig tilskudd for å støtte bedriften, fortsetter Arne Hvinden. Dette vil sikre at bedriften kan etablere et godt system for kvalitet i opplæringen av lærlinger i bedriften, i tråd med bedriftens øvrige rekruttering og kompetanseutvikling av medarbeidere. Samarbeidet mellom det offentlige og bedriftene om fag- og yrkesopplæringen i Norge er unik. Vi trenger å få med enda flere bedrifter for å bidra til at vi får flest mulig nye fagarbeidere med aktuell kompetanse for dagens og morgendagens arbeidsliv.

Her er kriteriene for stimuleringstilskudd fastsatt av Hovedutvalget for utdanning 8. april 2014.

Vil du vite mer om å bli lærebedrift? Se info her og send SMS LÆRLING til 2080, så tar vi kontakt.

- Vi vil ha flere lærebedrifter, sier Arne Hvinden i fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og tilbyr nå inntil 50.000 kroner til bedrifter som tar inn lærling for første gang.

- Vi håper dette skal være det lille ekstra som skal til, sier Hvinden.

Stimuleringstilskuddet kommer i tillegg til ordinær støtte som bedrifter får for å gi opplæring til lærlinger og lærekandidater.

Nye lærebedrifter som tar inn lærling for første gang før 1. september i år kan få et slikt ekstra stimuleringstilskudd.

- Et viktig tilskudd for å støtte bedriften, fortsetter Arne Hvinden.

Dette vil sikre at bedriften kan etablere et godt system for kvalitet i opplæringen av lærlinger i bedriften, i tråd med bedriftens øvrige rekruttering og kompetanseutvikling av medarbeidere.

- Samarbeidet mellom det offentlige og bedriftene om fag- og yrkesopplæringen i Norge er unik. Vi trenger å få med enda flere bedrifter for å bidra til at vi får flest mulig nye fagarbeidere med aktuell kompetanse for dagens og morgendagens arbeidsliv, sier Arne Hvinden.

Her er kriteriene for stimuleringstilskudd fastsatt av Hovedutvalget for utdanning 8. april 2014.

Vil du vite mer om å bli lærebedrift? Se info her og send SMS LÆRLING til 2080, så tar vi kontakt.


Publisert 22. april 2014, oppdatert 22. april 2014.