Gir 55 000 til Redd Barna

I stedet for julegaver til ansatte gir Buskerud fylkeskommune 55 000 kroner til Redd Barna - øremerket Syria.

Gjennom de siste årene har det vært en tradisjon i Buskerud fylkeskommune for å gi penger til et veldedig formål i stedet for å gi julegave til hver ansatt.

- Vi fortsetter tradisjonen, og det er fint å gi årets gave på 55 000 kroner til Redd Barna - øremerket hjelpearbeidet i Syria, sier fylkesrådmann Runar Hannevold.

- Redd Barna er helt avhengige av slik støtte for å kunne jobbe for barn som er rammet av krig og katastrofer, både i Syria og i resten av verden, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna (bildet).

Etter over tre år med borgerkrig, har flyktningekatastrofen i Syria utviklet seg til å bli én av de mest omfattende humanitære katastrofene siden andre verdenskrig.

- Vi er svært takknemlige til Buskerud fylkeskommune for at de ønsker å støtte oss i dette arbeidet, fortsetter hun.

Redd Barna har store nødhjelpsoperasjoner både inne i Syria og i landene som har tatt imot flest flyktninger.

- Vi deler ut mat og rent vann, støtter sykehus og helsesentre, og gir barna mulighet til å gå på skole og til å ha trygge steder å leke, forklarer generalsekretæren.

- Hvordan vil du beskrive situasjonen i Syria nå?

- Situasjonen i Syria er verre enn noen gang, og den rammer barna hardest, sier Wang.

- 12,2 millioner mennesker trenger hjelp, og 7,6 millioner av dem har flyktet. Syriske barn blir utsatt for ufattelige, grusomme voldshandlinger, sier hun.

- En hel generasjon syriske barn trenger sårt vår hjelp, blant annet til beskyttelse, mat, et sted å bo og til å få fortsette på skolen, avslutter generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.


Publisert 12. desember 2014, oppdatert 12. desember 2014.