75 000 ekstra til Ungdommens kulturmønstring

Kulturpolitikerne i fylkeskommunen vedtok ekstra bevilgning til Ungdommens kulturmønstring. Vil styrke juryarbeidet slik at det blir en mer rettferdig vurdering.

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune vedtok i sitt møte torsdag ettermiddag en ekstra bevilgning på 75 000 kroner til Ungdommens kulturmønstring.

Følg UKM Buskerud på Facebook 

Vil styrke juryarbeidet

Gjennom dialog med Buskerud musikkråd har det nå blitt belyst forhold, særlig knyttet til juryarbeidet i de lokale mønstringene.

Som arrangør av UKM-fylkesmønstring i Buskerud har Buskerud musikkråd de siste årene observert svært ulik praksis mellom de ulike lokalmønstringene og lokaljuryene når det gjelder vurderinger av hvem og hva som sendes videre til fylkesmønstringen.

De ser også stor forskjell i faglig bakgrunn og nivå blant personene som brukes i juryene på lokalmønstringene.

Mer rettferdighet

I enkelte andre fylker sender fylkeskommunen/-arrangøren ut jury til lokalmønstringene. Her brukes de samme personene på flere mønstringer, og disse får opplæring i forkant av juryeringen.

På denne måten sikrer man en mer rettferdig og kvalifisert juryering for deltagerne, man bidrar til god informasjonsflyt i ordningen og bistår kommunene med å skaffe jury.

Buskerud musikkråd ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt i forbindelse med lokalmønstringene i 2015 der UKM-Buskerud tilbyr lokalmønstringene to "regionale" jurymedlemmer som supplerer de lokale jurymedlemmer og ungdomsrepresentantene i de lokale juryene.

Jurymedlemmer får opplæring

Personene som sendes ut til lokalmønstringene vil i forkant bli samlet for å få en opplæring om UKM, gå gjennom jurykriteriene og definere noen felles retningslinjer for juryering og videresending.

Buskerud musikkråd vurderer at for reelt å kunne prøve ut effekten av prosjektet bør sende ut regionale representanter til fem lokalmønstringer av ulik størrelse.

Satser på barn og unge

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er en av tre uttalte satsinger på barn og unge i den nasjonale kulturpolitikken, ved siden av Den kulturelle skolesekken og kulturskolene.

Fylkeskommunene er pålagt et særlig ansvar for UKM, og Buskerud musikkråd har det tekniske gjennomføringsansvaret for UKM Buskerud.

Midler til UKM avsettes i den årlige budsjettbehandlingen i Buskerud fylkeskommune.

Ungdommens kulturmønstring 2015


Publisert 21. november 2014, oppdatert 21. november 2014.