95 nye busser til Lier, Drammen og Nedre Eiker

Endelig på plass. Markus (5) har telt ned dager til de nye leddbussene skulle komme.

- Markus har gledet seg lenge og spurt flere ganger daglig når de nye leddbussene skulle komme, sier mamma Rakel Ødegård fra Drammen.

Sammen med lillebror Jesper (3) fulgte Markus Karlengen Ødegård nøye med da de nye bussene ble presentert på Strømsø i Drammen tirsdag formiddag.

- Dette er det store, smiler Rakel Ødegård.  

Tilgjengelighet for alle

30. juni tar 95 nye busser over lokale busslinjer i Lier, Drammen og Nedre Eiker.

De nye bussene vil gi redusert utslipp, mindre støy og økt kapasitet i kollektivtrafikken.

- Det skal være enkelt og attraktivt å velge kollektive løsninger, og satsingen er et viktig element for å gjøre det mer atttraktivt, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Både bussene med laventré og leddbussene har «lav påstiging». Dette gir gode på- og avstigningsmuligheter for alle kundegrupper.

- Det er tilrettelagt for funksjonshemmede, det er lett å gå av og på. Det blir kort og godt enklere å ta bussen, sier Johansen.

Buss

- Det er kjempefint at det er tilrettelagt for store elektriske rullestoler, sier Shira van der Horst ved Frydehaug skole i Drammen.

Frydenhaug er en interkommunal grunnskole og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne.

- Vi kommer til å ta mer buss fordi de nye bussene gjør det enklere for oss når hele gruppa skal ut på tur, forklarer hun.

- Alle våre busser er utformet i tråd med retningslinjer for universell utforming. De har for eksempel teleslynge og bruk av farger og kontraster som skal gjøre det enkelt for svaksynte å orientere seg, sier Henry Gaarde, administrerende direktør i Brakar.

Lavere utslipp og økt kapasitet

Alle bussene følger Euro 6 standard i forhold til utslipp. Se tabell under. Med unntak av leddbussene, har alle motorer som også kan kjøre på 100 % biodrivstoff.

Fem forskjellige typer buss settes inn i trafikk 30. juni. Bussene gir en kapasitetsøkning på 8 %  i området.

  • 12 høystandard ekspressbusser. Bussene skal kjøre linje 169 Drammen – Tranby – Oslo. Kapasitet: 59 sitteplasser.
  • 10 leddbusser. Bussene skal kjøre de største bylinjene med mange passasjerer over korte avstander. Kapasitet: 47 sitteplasser, 103 ståplasser.
  • 27 hybridbusser lavgulv. Disse bussene skal både bylinjer i Drammen og regionale linjer til Nedre Eiker. Kapasitet: 32 sitteplasser og 50 ståplasser.
  • 15 lange laventré lange bybusser som skal kjøre Konnerud (linje 22 og 24) sant Drammen – Solbergelva – Mjøndalen. Kapasitet: 49 sitteplasser og 56 ståplasser.
  • 25 laventré busser som skal kjøre Lier. Kapasitet 41 sitteplasser, og 20 ståplasser.
  • 6 normalgulv busser som skal kjøre diverse skolelinjer. Kapasitet 45 sitteplasser.

Bussene er levert til Nettbuss Sør AS av Volvo og MAN (leddbuss).

Buss
Trond Johansen fikk æren av å foreta den offisielle dåpen av de nye bussene.

Nye busser gir flere reiser

Erfaringer fra tidligere kontrakter viser at nye busser lokker til seg flere kunder.

I 2013 var det i underkant av sju millioner reiser i området som omfattes av kontrakten.

Nye busser kan gi kan gi en vekst på 3-5% i antall reiser.

Hybrid – lavere utslipp, mindre støy

Det knytter seg stor spenning til de 25 hybridbussene som settes i trafikk. Årlig merkostnad ved en hybrid lavgulv er 110.000 kroner sammenlignet med en tilsvarende buss på diesel, eller totalt 2,8 millioner kroner for de 25 vi setter inn.

Disse bussene skal kjøre i Drammen på linjer til Vinnes, Bera, Åskollen, Hedensrud, Gulskogen, Tolerud, Strøtvet, Skoger og Austad. De skal også trafikkere alle linjer i Nedre Eiker: Til Blomsterlia og Hagatjern, Ytterkollen, Solbergelva, Stenseth og Hovjordet.

En hybridbuss gir 35% mindre utslipp enn en ordinær dieselbuss. Den støyer også betydelig mindre. Beboere langs viktige kollektivtraseér hvor disse bussene kjører, skal nå merke redusert støy.

Mer om hybridteknologi

Hybridteknikken fungerer bra for kjøretøy med mye start og stopp, og passer derfor godt for bybusser i tett bytrafikk. Bussene får vesentlig lavere forbruk, spesielt ved bykjøring.

Hybridbussen har både en dieselmotor og en elektrisk motor. Den elektriske motoren drives av strøm fra et batterisystem som lades med bussens bremseenergi og fra dieselmotoren.

Systemet som sådan kalles parallellhybrid, hvilket innebærer at bussen kan drives av enten den elektriske motoren eller dieselmotoren, hver for seg eller samlet.

Dieselmotoren stopper ved opphold på holdeplasser og starter automatisk igjen når bussen har kommet opp i hastighet på mellom 15 og 20 km/t.

Kontrakten med Nettbuss Sør AS

Kontrakten har varighet til 30.06.2021 med mulighet for 3 x 1 års forlengelse.

Oppdraget utgjør cirka 4,7 millioner rutekilometer per år med en antatt verdi av oppdraget på mellom 1,25 milliarder kroner ved 7 års kontraktvarighet og 1,8 milliarder kroner ved 10 års kontraktvarighet. Dette den største kontrakten Brakar tildeler.

Det er nå kun Ringeriksområdet som ikke er konkurranseutsatt. Denne konkurransen ble lyst ut i vinter, og trer i kraft 1. juli 2015.


Publisert 17. juni 2014, oppdatert 17. juni 2014.