Bilbruken går ned – kollektivtransporten opp

Samferdselspolitikerne i Buskerud på befaring i Bergen der biltrafikken går ned og kollektivtransporten opp.

Torsdag formiddag fikk politikerne i hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune høre om kollektivsuksessen i Bergen.

En fersk reisevaneundersøkelse viser at bilbruken i Bergen har gått ned fra 50,9 til 46,4 prosent. Kollektivtransporten har gått opp med 2,7 prosent til 15,6 prosent de siste seks årene.

- Vi har satset på kollektivtrafikken med å forenkle rutenettet, det er høyere frekvens på stamlinjene, vi har nytt materiell og det er blitt et enklere billettsystem, sier direktør for samferdsel i Hordaland fylkeskommune, Håkon Rasmussen.

Rasmussen møtte samferdselspolitikerne i Buskerud under politikernes todagers befaring i Bergen sentrum.

Han forklarte at tiltakene de hadde satt inn var nødvendige for å dempe veksten i personbiltrafikken og bedre miljøet og framkommeligheten i Bergensområdet.

Suksess med Bybane

Bybanen

En av årsakene til kollektivsuksessen er opprettelsen av Bybanen, en trikkelinje fra sentrum og sørover til Nesstun (første byggetrinn er 10 km langt).

Bybanen går hvert 5. minutt i rushtiden, og med egen trasé er reisetiden uavhengig av rushtidsproblemer med køer og forsinkelser i øvrig trafikk.

- Innføring av Bybane og omlegging av kollektivstruktur har ført til økt kollektivtrafikk. I løpet av fem år har den økt fra 14 prosent til 28 prosent i Bybanekorridoren, forklarer han.

Bybanen inngår i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø.

Bergensprogrammet er et spleiselag mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Staten og innbyggerne i bergensområdet for å bedre transportsystemet i Bergen.

I fjor åpnet byggetrinn 2 fra Nesttun til Lagunen. Nå fortsetter arbeidet med å få forlenge banen ut til Bergens flyplass Flesland. Da når banen flere innbyggere og enda flere arbeidsplasser.

- Trendbruddet som man ikke har trodd på – det har skjedd, poengterer samferdselssjefen i Hordaland.

- Hvordan vil du karakterisere denne endringen?

- Det er veldig motiverende, men for ti år siden slet vi med å overbevise folk om at vi skulle få det til, sier han.

- Det er veldig morsomt at vi nå har målbare resultater som betyr noe for de som bor i byen, sier Rasmussen.

- Like problemstillinger

Samferdselspolitikerne i Buskerud er på besøk i Bergen for å lære. Og de var godt fornøyd etter møtet med samferdselsdirektøren i Hordaland.

- Det vi lærer er at problemstillingene våre er like. Bergen er en mye større by, men forholdene når det gjelder sentrums utviklingsbehov for transport og distriktene rundt er de samme, sier Trond Johansen (KrF), leder for hovedutvalget for samferdsel i Buskerud.

- Det er spennende det de har fått til her i Bergen, det er mye å lære. Her har man helt klart politikere som tydelig prioriterer kollektivtrafikken, og da får man resultater, sier hovedutvalgsmedlem, Anne Sandum (Ap).

- Man må sette seg mål og ikke ta noen krumspring og holde fast ved det målet man har satt seg, sier Sandum.

- Det kan godt hende at det blir litt vanskeligere å kjøre bil, sier hun.

- Bergen kommune jobber sammen med Hordaland fylkeskommune, slik at vi må nok hjem og snakke med Drammen om at de i større grad kan ta et medansvar for få til et enda bedre busstilbud i Drammensområdet, avslutter Trond Johansen.

 


Publisert 22. mai 2014, oppdatert 23. mai 2014.