Blir nasjonalt senter

- Vi i Norge drar for lite nytte av den sterke gründerkulturen som vi finner hos mange innvandrere.

Kommunal og forvaltningskomiteen i Stortinget anbefaler at Norsk senter for flerkulturell verdiskaping i Drammen blir et permanent nasjonalt senter.

- Dette er svært gledelig, og jeg vil spesielt trekke fram daglig leder Zahra Moini og styreleder Dankert Freilem, som har jobbet godt, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) er et etablerersenter grunnlagt på offentlig initiativ for å bistå innvandrere med bedriftsetablering.

Senteret er heleid av Buskerud fylkeskommune. Et stort nettverk av samarbeidspartnere fra offentlig sektor, næringslivet og akademiske miljøer står bak senteret.

Komiteen skriver videre i sin enstemmige innstilling (statsbudsjettet 2015):

Komiteen viser til at vi i Norge drar for lite nytte av den sterke gründerkulturen som vi finner hos mange innvandrere. NSFV er spesialisert på å hjelpe denne gruppen og deres etterkommere i å etablere bedrift i egen regi, i samarbeid med andre, eller som en del av det etablerte næringsliv.

Komiteen er positiv til at NSFV skal videreutvikle sin særskilte rolle som et nasjonalt kompetansesenter på denne sektoren, for hele landet, således at NSFV i samarbeid med IMDi og andre relevante organer skal tilrettelegge for en mer strømlinjeformet nasjonalt basert kompetanseutvikling for innvandrergründere.

Som del av dette mener flertallet at NSFV bør motta en større andel av tilskuddsordningen på 6 millioner kroner som er foreslått for 2015 for etablerersentre for innvandrere.

I 2014 mottok NSFV 2,25 millioner kroner av tilsvarende bevilgning. Komiteen forutsetter at NSFV viderefører sitt arbeid med høy nytte/kost-effekt.

NSFV i Drammen ble etablert etter initiativ fra NHO i 2005. Buskerud fylkeskommune overtok 1. januar 2012 ansvaret for utviklingen av senteret.


Publisert 12. desember 2014, oppdatert 12. desember 2014.