En av tre bruker belte i buss

Kun en av tre busspassasjerer bruker setebelte, viser ny undersøkelse. Blir du tatt uten belte kan du få en bot på 1500 kr.

- Det er altfor mange som ikke bruker belte når de kjører buss, og det er beklagelig. Det er ingen grunn til å akseptere så dårlig bruk av setebelte, sier Trond Johansen, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Det er fylkeskommunen som i samarbeid med Brakar, Nettbuss og Norgesbuss har gjennomført tellinger på totalt 64 avganger i Buskerud.

I overkant av 1600 passasjerer er med i tellingen, i tillegg har 66 sjåfører svart på spørsmål om beltebruk i buss.

- Det er sjokkerende og skremmende at så få bruker belter i buss. Skulle det skje det en alvorlig bussulykke, vil det bli en katastrofe. Denne kartleggingen viser tydelig at det må settes i verk tiltak, sier distriktsleder i Trygg Trafikk, Anne Marit Jordheim.

Store regionale forskjeller

Passasjerer som brukte setebelte:

  • Hurum: 15 %
  • Ringerike: 11 %
  • Hallingdal: 54 %
  • Kongsberg- Numedal: 72 %
  • Midtfylket: 46 %

Sjåfører som bruker setebelte

  • Hurum: 100 %
  • Ringerike: 82 %
  • Hallingdal: 100 %
  • Kongsberg-Numedal: 100 %
  • Midtfylket: 100 %

- Undersøkelsen viser at det er store regionale forskjeller. Kongsberg-Numedal er best i klassen, mens på Ringerike er det kun 11 prosent som brukte belte. Derfor vil vi nå undersøke nærmere hva Kongsberg-Numedal har gjort for å få passasjerer til å bruke belte, sier Johansen (bildet).

Johansen understreker at det utgangspunktet er svært trafikksikkert å reise kollektiv, og at det har vært få bussulykker i Buskerud.

- Samtidig er skadepotensialet stort om det først skulle skje en ulykke. Bussulykken på Veme tidligere i år synliggjorde dette. Der omkom tre personer og fire ble hardt skadd, sier Johansen.

1500 kroner i bot

Det er lovpålagt å bruke setebelte i buss. Passasjerer over 15 år kan bli personlig ilagt gebyr på 1500 kroner hvis de ikke bruker belte der det er montert i buss.

- Vi i politiet vet av erfaring at det har en god forebyggende effekt å bruke sikkerhetsutstyr. Vi vil derfor arbeide for at flest mulig bruker setebelte, sier Dag Ebbestad i Søndre Buskerud politidistrikt.

- Busser er skjøre konstruksjoner, og skulle det skje en ulykke har setebelte mye å si for skadeomfanget, fortsetter Ebbestad.

- Det billigste og enkleste trafikksikkerhetstiltaket som kan gjøres er å ta på seg setebelte, sier Ebbestad.

Sjåfører bruker setebelte

Undersøkelsen blant sjåførene viser at de aller fleste sjåførene (97%) selv bruker setebelte. En høy andel (80%) av sjåførene opplyser om at de informerer passasjerer om bruk av setebelte.

Flere av sjåførene (68 %) opplyser om at de selv gjør ekstra tiltak for å få barn og unge til å bruke setebelte, mange av disse rapporterer om at de går en runde i bussen og "kontrollerer" at alle bruker belte.

- Vi må nå sammen med buss-selskapene ha et mye større fokus på beltebruk i buss, og sammen jobbe med holdningsskapende arbeid slik at vi får økt kunnskapen av setebeltebruk, sier Trond Johansen.

Alle sjåfører er pålagt å informere passasjerene om plikten til å bruke sikkerhetsbelter der slike er montert. Det er også sjåførens ansvar å påse at alle barn under 15 år bruker belte.

Felles ansvar

24.juni samles Fylkets trafikksikkerhetsutvalg for å drøfte saken og hvilke tiltak som bør iverksettes for å øke beltebruken.

På møtet deltar politiet, utrykningspolitiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Brakar og administrasjonen ved fylkeskommunen, i tillegg til samferdselspolitikere i fylket.

- Vi ser at det hjelper når skoler fokuserer på beltebruk og når sjåførene sier i fra. Men aller viktigst er at vi alle sammen må ta på oss belter, det må bli en vane og vi voksne må være gode rollemodeller, sier distriktsleder i Trygg Trafikk, Anne Marit Jordheim.

Forskrift om setebelte og sitteplasser til skoleelever

I henhold til "Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss" plikter fylkeskommunen å dimensjonere busstilbudet slik at elevene normalt kan tilbys sitteplass og setebelte når de tar buss til skolen.

Denne plikten gjelder for busser i klasse 2 og 3. Kravet er innlemmet i leveranseavtalen med Brakar fra høsten 2013 og er finansiert over fylkeskommunens budsjett med 6,1 millioner kroner pr år.

Undersøkelsen omfatter ikke Drammen, Lier og Nedre Eiker fordi det i denne regionen hovedsakelig benyttes bybusser (klasse 1), som ikke omfattes av forskriften.


Publisert 19. juni 2014, oppdatert 19. juni 2014.