Fagskolen Tinius Olsen vinner pris igjen

Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg fikk utdanningspris på 150 000 kroner fra Forbundet for Ledelse og Teknikk. Fagskolen deler prisen med Universitetet i Stavanger.

- Vi er veldig stolte over å få prisen! Dette er en bekreftelse på at utdanningen vår er av god kvalitet og at det vi gjør er riktig, sier rektor Finn Simensen ved Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg.

Studentene Olav Stenersen og Truls Christensen mottok prisen under et arrangement i Gamle Logen i Oslo torsdag ettermiddag.

Tredje student i gruppa, Mads Henden, kunne ikke være med da han hadde oppdrag for bedriften (Dresser Rand).

- Veldig inspirerende for studentene

Utdanningsprisen er på 150 000 kroner og deles ut av Forbundet for Ledelse og Teknikk og er til minne om Magnus Midtbø.

Buskerud fylkeskommune eier Fagskolen Tinius Olsen som vinner prisen for andre året på rad. I fjor delte de førsteprisen med NTNU.

- Det er veldig inspirerende for studentene våre, og vi føler at studentene som kommer etter blir litt ekstra inspirert, sier rektoren.

Priskomiteens begrunnelse for prisen: 

Hovedprosjektet fra Fagskolen Tinius Olsen er innenfor formålet med prisen. Her er det studenter med fagbrevbakgrunn som prøver seg på utvikling av et produkt som er ønsket av en kunde. Relatert til utdanningsnivået er dette en svært god besvarelse – på faglig høyt nivå og en grundig og gjennomarbeidet rapport med omfattende dokumentasjon. Prosjektet viser hvor viktig mekatronikk er og blir i fremtidens behov for nye og forbedrede produkter. Det er prisverdig at de er så opptatt av en god prosess i produktutviklingen, og at de reflekterer om dette i etterkant.

Fjernoperert vaskesystem

Prosjektet fagskolen har vunnet med, har fått tittelen WsVask.

Studentene Truls Christensen (Kongsberg), Olav Stenersen (Drammen) og Mads Henden (Leikanger) i prosjektgruppa har konstruert en prototype av et fjernoperert vaskesystem til våpenstasjonen M153. Prosjekteier er KONGSBERG Protec Systems (KPS).

Det er også andre året skolen leverte inn prosjekt for vurdering, og er nå den eneste utdanningsinstitusjonen sammen med NTNU som har vunnet prisen to år.

Fagskoler, høgskoler og universiteter kan søke om utdanningsprisen.

Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne de som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning (førstegangs eller etter- og videreutdanning) eller den/de som bidrar til livslang læring.

- Å få en slik pris viser at det vi gjør ligger på et høyt nivå, fortsetter Simensen.

- Framtida viser at bedriftene har behov for fagarbeidere, og kanskje en slik pris kan bety noe for rekrutteringen på sikt, avslutter rektor Finn Simensen ved Fagskolen Tinius Olsen.


Publisert 22. august 2014, oppdatert 22. august 2014.