Flere fullfører og består videregående opplæring

Sammen med Aust-Agder er Buskerud det fylket som har størst økning, viser rapport fra Utdanningsdirektoratet.

- Dette er veldig gledelig, sier Hege Irene Fossum, leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- Hovedmålet for Kunnskapsskolen i Buskerud er mestring for alle - maksimere læring og minimere frafall - så rapporten fra Utdanningsdirektoratet viser at vi er på rett vei, sier Fossum.

Kunnskapsskolen Buskerud innebærer en forsterket satsing på videregående opplæring i Buskerud.

- Vi har satt i gang flere nye tiltak som skal bedre mestring for alle elever og lærlinger, sier hun.

Tilstand og utvikling over tid

Gjennomføringsbarometeret 2014 er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og viser tilstand og utvikling over tid for et utvalg indikatorer som belyser gjennomføringsproblematikken. 

Fra 2004- kullet til 2008-kullet har det vært en positiv utvikling i 16 av 19 fylker. Størst økning i denne perioden finner vi i Aust-Agder, Buskerud og Vestfold som alle har en økning på over fire prosentpoeng. (Gjennomføringsbarometeret)

- Videregående opplæring i Buskerud jobber godt med å øke gjennomføringen i skole, sier Magne Skaalvik, rådgiver i utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

- Og vi har gode systemer for dem som slutter og få dem i aktivitet. Dette kommer til uttrykk i den gode jobben som Oppfølgingstjenesten i Buskerud gjør for å få dem tilbake i aktivitet - også her er vi nest best i landet - poengterer Skaalvik.

Kompetanse som kan verdsettes

Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som kan verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet.

Indikatorene viser blant annet hvor mange som fullfører og består i løpet av en bestemt tidsperiode, hvor mange som går videre fra et nivå til et annet, og hvor mange som ikke gjør disse overgangene.

Ungdom får hjelp til å komme i aktivitet

Rapporten ser også på oppfølgingstjenesten (OT) - en fylkeskommunal tjeneste som skal ha oversikt over ungdommene som har rett til, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid, og tilby dem veiledning og sørge for at de får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende aktiviteter.

Andelen ungdommer som kommer i aktivitet har steget i alle fylker. Det er fremdeles forskjeller mellom fylkene.

- For skoleåret 2013/2014 fikk Vestfold 56 prosent av ungdommene i OT i aktivitet og Buskerud 55 prosent, sier Magne Skaalvik.

- Det gode resultatet for Buskerud skyldes i hovedsak Arbeidsinstituttet Buskerud og godt samarbeid med NAV Buskerud, fortsetter Skaalvik.

Gjennomføringsbarometeret ble først publisert som i forbindelse med Ny GIV. Ny GIV var et tre-årig prosjekt forankret i Kunnskapsdepartementet.

Målet med prosjektet var å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.


Publisert 10. november 2014, oppdatert 10. november 2014.