Form din idrettshverdag der du bor

Fylkeskommunen ønsker innspill om utviklingen av idrettsanlegg i regionen. Inviterer til regionale idrettssamlinger i høst.

Som et ledd i å iverksette den nylig vedtatte Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud arrangerer Buskerud fylkeskommune regionale samlinger for idrettsutvikling i fylket.

Målet med samlingene er å samle alle som bryr seg om idrettsanleggsutvikling i sin kommune og region til diskusjon og erfaringsutveksling.

Samlingene går av stabelen i tidsrommet 15. september til 15. oktober.

- Vi ønsker å skape en arena i hver region der folk som er interesserte kan høre om større prosjekter som vil forme idretten i de enkelte regionene i årene framover, forteller Øyvind Gonsholt, idrettskonsulent i Buskerud fylkeskommune.

- Samtidig kan disse konkrete prosjektene danne grunnlag for diskusjon om hvordan kommunene, idretten og andre interesserte kan jobbe sammen for den beste mulige utviklingen av idrettsanlegg i regionen, fortsetter Gonsholt.

Utgangspunkt i det lokale

Samlingene vil avholdes på ulike videregående skoler i regionene og er åpne for alle.

  • 18. september: Lier, Røyken og Hurum: St. Hallvard vgs i Lier kl 18-21.
  • 22. september: Gol, Hol, Hemsedal, Flå, Ål og Nes: Gol vgs kl 18-21
  • 24. september: Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal: Kongsbger vgs kl 18-21
  • 7. oktober: Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker: Drammen vgs kl 18-21
  • 9. oktober: Sigdal, Modum og Krødsherad: Rosthaug vgs i Modum kl 18-21

Det er sendt ut invitasjon til alle kommuner, idrettslag, idrettsråd og regionsammenslutninger.

Arrangørene, Buskerud fylkeskommune og Buskerud Idrettskrets, er opptatte av å ta utgangspunkt i det lokale og har av den grunn invitert lokale foredragsholdere til å snakke om sine prosjekter.

- I Ringerike skal vi høre om utbyggingen av idrettsanleggene som skal tilhøre den nye Hønefoss videregående skole, mens i Hallingdal skal utviklingen av Hallingmo, et kjempeviktig idrettsområde for hallingene, være utgangspunktet, fortsetter idrettskonsulenten i fylkeskommunen.

- Målet med dette er at møtene skal ha en aktuell lokal forankring som gjør at lokale drivkrefter i idretten og i kommunen stiller opp og sier sin mening.

Idrettsanleggskompetansen ut der den trengs

Buskerud fylkeskommune er i gang med et kompetanseprosjekt som resultat av den vedtatte strategien for idrett og friluftsliv.

De regionale samlingene er en del av dette, mens facebook- og nettider proppet med nyttig info blir den andre delen.

- Vi ønsker å bruke den kompetansen som finnes på idrettsanleggsutvikling i fylket og sørge for at alle får tilgang til den. På den måten får alle nye utbyggere av idrettsanlegg tilgang til hjelpen de trenger, enten det er hvordan man fysisk bygger en idrettshall eller hvordan man leverer en spillemiddelsøknad, sier Gonsholt.

Samlingene er kalt Din idrettshverdag.

- All utvikling handler om folkene som skal dra nytte av den, dette gjelder også idrettsanleggene våre. Utgangspunktet er brukerne og de som skal legge til rette for dem, derfor har vi kalt konseptet Din Idrettshverdag, sier Gonsholt avslutningsvis.

- Fordi hvilke idrettsanlegg som finnes, og hva slags bruk det er av dem handler som hver enkelt sin idrettshverdag, avslutter Øyvind Gonsholt.

Trykk her for link til arrangementene på facebook – slik at du kan melde deg på du også.


Publisert 26. august 2014, oppdatert 27. august 2014.