Gjør skoleresultatene mer tilgjengelige

Ny nettløsning: Resultatene ved de offentlige videregående skolene i Buskerud er gjort tilgjengelig for alle som er interessert.

Skoleresultatene presenteres i en nettløsning fra Buskerud fylkeskommune, hvor du finner informasjon om følgende:

  • Gjennomsnittlig karakterpoengsum fra ungdomsskolen
  • Gjennomføring (fullført og bestått)
  • Karakterer i utvalgte fag
  • Utvalgte faktorer som beskriver læringsmiljøet 

Du kan velge data på ulike nivåer:

  • Fylket sammenliknet med nasjonalt snitt
  • Skole sammenliknet med fylkessnitt
  • Utdanningsprogram sammenliknet med fylkessnitt for utdanningsprogrammet 

- Å offentliggjøre resultatene ved hver enkelt skole er et politisk initiativ fra H, KrF og Frp og vi er veldig fornøyd med at nettløsningen nå er klar, sier fungerende leder av hovedutvalget for utdanningssektoren, Hege Fossum (KrF) i Buskerud fylkeskommune.

Fossum forteller at nettløsningen er for de som skal søke skoleplass og alle andre som er interessert i tilstanden i videregående skole i Buskerud.

- Hovedmålet for Kunnskapsskolen i Buskerud er mestring for alle - maksimere læring og minimere frafall, avslutter Hege Fossum.

Dataene hentes fra PULS, fylkeskommunens kvalitetsportal for videregående opplæring.

I tillegg til portalen utgir Buskerud fylkeskommune årlig en brosjyre om tilbudet i de videregående skolene. Brosjyren presenterer resultater sortert på utdanningsprogram og skoler. Den er rettet mot avgangselever i ungdomsskolen og elever i videregående som skal ta nye valg. 


Publisert 26. august 2014, oppdatert 27. august 2014.