Disse vegene får ny asfalt

I løpet av de neste månedene legges det 140.901 meter asfalt på fylkesvegene i Buskerud. SE KART.

KART: DISSE FYLKESVEGENE FÅR NY ASFALT (pdf)

En rekke fylkesveger får nytt dekke i år. Totalt skal over 140 km fylkesveg asfalteres de neste månedene.

- Asfalteringen kommer i gang så fort temperaturen tillater det, sier samferdselssjef Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.

Fylkeskommunen eier over 1.800 km fylkesveger. Eksempel på strekninger som får nytt dekke:

  • Fv 36: Konnerudbakkene i Drammen: 1845 meter ny asfalt
  • Fv 287: Eggedal: 3082 meter ny asfalt
  • Fv 6: Slemmestad - Sundby: 8600 meter ny asfalt
  • Fv 211: Trøgaset - Malstbråten i Nes i Hallingdal: 5491 meter ny asfalt
  • Fv172: Elsrud i Ådal: 3229 meter ny asfalt

- Totalt bruker vi 92,3 millioner kroner på asfaltering i år, en økning på 22 millioner kroner fra i fjor, med blant annet ny asfalt i Konnerudbakkene i Drammen, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen.

- Vi er klar over at behovet fortsatt er stort i fylket, så vi vil ha stort fokus på dette fremover, sier Johansen.

Fylkespolitikerne har tidligere vedtatt at det i perioden 2014-2017 skal brukes over 2,2 milliarder kroner på både driftstiltak og investeringstiltak på fylkesvegene.


Publisert 28. mars 2014, oppdatert 28. mars 2014.