Hjelper blinde barn i fattige land

Fylkestinget gir 10 700 kroner til Norges Blindeforbunds prosjekt iCare.

Fylkestinget i Buskerud gir 250 kroner per representant til Norges Blindeforbunds satsing iCare:-).

iCare er Blindeforbundets bidrag for å utrydde all unødvendig blindhet.

- Dette gjør at 43 barn i Afrika - en for hver fylkestingsrepresentant - får anledning til gjennomføre en øyeoperasjon, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Mange av de som er blinde i dag har i ung alder mister synet på grunn av grå stær og kan ved en enkel operasjon få synet tilbake.

En slik operasjon tar mindre enn 5 minutter og koster 250 kroner å gjennomføre.

Det finnes 32 millioner blinde mennesker i fattige land og en øyeoperasjon til 250 kroner kan gi synet tilbake til en person.

De fleste av disse menneskene er blinde av grå stær, og trenger i følge Blindefobundet bare en fem minutters operasjon for å kunne se igjen.

I verdens fattigste land finnes ikke NAV og andre hjelpeordninger, og da kan det å miste synet være en katastrofe. Synstapet fører ofte til at jobben, og dermed inntekten til familien, forsvinner.


Publisert 19. desember 2014, oppdatert 5. januar 2015.