Inngår samarbeidsavtale med University College Nordjylland

- Fagskolens studenter, som ønsker videreutdanning, får nå muligheten til å bygge på til en bachelor mye raskere enn det norske utdanningssystemet legger opp til.

Fagskolen Tinius Olsen inngår samarbeidsavtale med University College Nordjylland.

Fagskolen Tinius Olsen (FTO) hadde i begynnelsen av desember besøk av representanter fra University College Nordjylland (UCN), Ålborg. Dette var en gjenvisitt etter at FTO var på studiereise til Danmark i september.

Spesielt interessant for fagskolene i Norge, er erhvervsskolenes (fagskolen i Danmark) muligheter for påbygning, "top-up" til godkjent bachelorutdanning.

UCN har erhversutdanning, og med en tilleggsutdanning på 1 ½ år, får studentene der godkjent bachelorutdanning. I Danmark kan de så gå videre til en masterutdanning.

Resultatet av møtene mellom skolene i høst, førte til en samarbeidsavtale der skolene gjensidig skal utveksle studenter, lærere og praksisplasser for å styrke kvaliteten på utdanningen, og gi studentene nye muligheter.

UCN skal blant annet legge til rette for at studenter fra FTO skal få kunne gjennomføre en "top up" utdanning i Ålborg, slik at de får en bachelor i faget.

Det ene halve året av "top-up" vil være tre måneder med praksis i en bedrift, og tre måneder arbeid med en hovedoppgave. Dette halve året kan gjennomføres i Norge, slik at det holder med et år i Ålborg.

- Det er synd ikke Norge har en tilsvarende mulighet for de fagskolestudentene som ønsker mer utdanning, sier rektor Finn Simensen ved FTO.

- Fagskolens studenter, som ønsker videreutdanning, får nå muligheten til å bygge på til en bachelor mye raskere enn det norske utdanningssystemet legger opp til, sier han.

I tillegg til den faglige påbyggingen, er dette gunstig økonomisk både for den enkelte student og for samfunnet generelt.


Publisert 8. desember 2014, oppdatert 8. desember 2014.