Konkurrerer om utsmykningsoppdrag

Fem kunstnere besøker nye Hønefoss videregående skole for lage forslag til hvordan hovedkunstverket skal se ut.

Buskerud fylkeskommune bygger ny Hønefoss videregående skole til 475 millioner kroner.

Kunstplanen for den nye skolen godkjent, og kunstnerne skal nå i gang med å utvikle spennende prosjekter for bygget og uteområdet.

Tirsdag 8. april er fem kunstnere på befaring på nye Hønefoss videregående skole i forbindelse med konkurransen for hvordan amfiet skal se ut.

Det er tre hovedområder for kunstprosjekter på Hønefoss videregående skole:

  • Det skal utformes en "amfiskulptur" i adkomstområdet.
  • Innvendig på glassfasaden vil en stor flate på 3,6 x 11 m få et billeduttrykk.
  • De enkelte fagavdelingene vil få verker som gjenspeiler fag og håndverk.

Kunstutvalget har lagt vekt på at skolen skal få kunst av høy kvalitet. På en skole med yrkesfag er det lagt vekt på at verkene skal være preget av godt håndverk og at materialene er en viktig del av uttrykket.

Fem kunstnere/kunstnergrupper er valgt ut til å konkurrere om en kunstnerisk løsning for amfiet.

Skisser skal legges fram for kunstutvalget i august. En vinner skal kåres og høsten 2015 skal amfiet som både skal fungere som sitteplass for 60 elever og være et spennende kunstprosjekt stå ferdig.

"Amfiskulpturen" er tenkt både som et unikt kunstverk og som samlingspunkt i friminuttene Amfiet kan kanskje romme andre kulturopplevelser også, og vil være åpent og tilgjengelig for alle.

Fylkestinget i Buskerud setter av 1 % av byggebudsjett til utsmykking og kunstprosjekter i sine nybygg. I tillegg er det bevilget statlige penger via Kunst i Offentlige Rom (KORO) til prosjektet.

Det er nedsatt et kunstutvalg med brukerrepresentant, byggherre, arkitekt og kunstfaglige konsulenter.


Publisert 7. april 2014, oppdatert 7. april 2014.