Lærer om kollektivtransport i Buskerud

En delegasjon fra Estland besøker Buskerud for å lære mer om hvordan kollektivtransporten i fylket er organisert.

Det er representanter fra Buskerud sitt vennskapsfylke, Pärnu, som gjennom et todagers tettpakket program denne uka får et bedre innblikk i både de gode erfaringene og utfordringene som man har hatt i fylket.

- Det er et veldig godt vennskap mellom oss og Buskerud fylke, der vi har samarbeidet om ulike prosjekter i mange år, så når vi nå skal ta grep om kollektivtransporten vår er det naturlig at vi ser til dere, sier Heiki Mägi, utvikling- og plansjef i Pärnu fylke.

Interessert i Brakar

Mägi sier det er spesielt interessant med prosessen rundt etableringen av kollektivselskapet Brakar AS. Buskerud fylkeskommune overtok i 2013 alle aksjene fra kommunene i fylket og eier nå Brakar100 %.

Bakgrunnen for interessen er at estlenderne er i ferd med å etablere et lignende selskap. Det nye kollektivselskapet i Pärnu skal etter planen være i drift fra 1. januar 2015.

- Vi er veldig interessert i å lære mer om erfaringene som er gjort her, og hvordan dere har organisert kollektivtransporten med buss og tog, sier utviklings- og plansjefen fra Estland.

- Det er mye å lære for oss fra Norge. Dere har for eksempel en veldig god forbindelse inn mot hovedstaden Oslo og Gardermoen, sier Mägi.

- Vi jobber nå med en jernbanekorridor med hurtigtog, og min avdeling jobber med disse planene, så det er veldig spennende for oss å se hvordan dere tenker i regionen, fortsetter han.

Konkret nytteverdi

Gjennom presentasjoner og utflukter får delegasjonen et innblikk i organisering, drift og utviklingsplaner for kollektivtrafikken.

- Vi har gitt dem en innføring i hvordan vi har organisert kollektivtransporten i Buskerud  og hvordan det er bygget opp, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

I tillegg til god informasjon fra samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune og Brakar AS har gruppen fått høre om Buskerudbyen, Nettbuss og Jernbaneverket.

Gruppen var mandag godt fornøyd med den informasjonen de hadde fått, og mente at fylkeskommunens erfaringer på dette feltet kunne ha konkret nytteverdi for deres eget arbeid.

- Vi har også forklart dem hvordan våre reisende med buss blir informert via sanntidsinformasjon, betalingsløsninger på buss og enklere systemer som vi jobber med om dagen. De holder også på å bygge opp, og skal ha det meste moderne, så jeg opplever at de synes det er interessant å se og høre hvordan vi løser det, avslutter Trond Johansen.


Publisert 9. september 2014, oppdatert 9. september 2014.