Milliondryss til Buskerud prosjekt

Hard konkurranse om forskningsmidler - milliondryss til Buskerud prosjekt med sterke fagmiljøer fra regionen.

Den 11. februar kunne Drammen bedriften Grønn Næringskompetanse AS feire bevilgning på 4,8 millioner kr fra Oslofjordfondets styre.

I prosjektet Kryolang samarbeider flere bedrifter og forskningsmiljøer for å kombinere kunnskap og teknologi på ny måte. Prosjektet skal utvikle en metode til å lagre verdifull plantemateriale.

Med i prosjektet er både forskningsmiljøer som Bioforsk Plantehelse (planter) og Norner Research AS (plast) samt teknologi bedriften Cinevation AA og aktørene Grønn Næringskompetanse og Sagaplant As som arbeider med innovasjon og rent plantemateriale.

- En av prosjektets styrker er det tverrfaglige samarbeid bestående av to sterke fagmiljøer fra regionen og et nasjonalt ledende forskningsmilj. Dette er innovasjon på tvers av fagområder, sier Jan Erik Korssjøen, tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen og styremedlem i Oslofjordfondet.

- Det er positivt å se hvor godt bedrifter og forskermiljøer er representert i prosjektet. Dette viser hvor viktig og styrkende regionalt samarbeid på tvers av fylkesgrenser kan være, sier Korssjøen.

Følgende prosjekter med Buskerud deltagelse fikk bevilget midler:

  • Grønn Næringskompetanse AS, Kryolang – samlagring av kryopreservert plantemateriale og digitale data
  • Grenland Energy AS, Utvikling av kjølesystem for batterisystemer (Tronrud Engineering AS)

Sammenlagt fikk de to prosjekter 6,3 millioner kr. ut av en samlet pott på 27 millioner.

Oslofjordfondet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. Både bedrifter og offentlig sektor kunne søke til utlysningen den 16.oktober 2013. Samlet søkerbeløp var på 89 millioner kr.


Publisert 13. februar 2014, oppdatert 13. februar 2014.