Nominert til nordisk bibliotekpris

- Jeg er veldig stolt! Petter von Krogh ved Buskerud fylkesbibliotek er som eneste nordmann nominert til den nordiske bibliotekprisen Open Library Solutions Innovationspris 2014.

- Det første jeg tenkte på var at dette hadde jeg ikke klart uten kollegaene mine. Dette handler om hele Buskerud fylkesbibliotek, og spesielt kollegaen min Håkon Viker Knappen, sier Petter von Krogh ved Buskerud fylkesbibliotek.

Den nordiske bibliotekprisen Open Library Solutions Innovationspris 2014 har som formål å løfte fram og belønne en person som med eksisterende tekniske muligheter har skapt og utviklet noe nytt innen bibliotekfeltet.

Nettløsning for folkebibliotek

Petter von Krogh er nominert for utviklingen av Webløft, en nettløsning for folkebibliotek basert på WordPress. Webløft går ut på å levere nettsider til folkebibliotek basert på åpen kildekodeløsning.

- Dermed kan bibliotekene få topp moderne nettsider uten å betale en krone for det, forklarer han.

Petter von Krogh sier det per i dag er 38 bibliotek som enten bruker eller er i ferd med å ta i bruk Webløft fordelt over fire fylkeskommuner.

- Interessen for Webløft har vært veldig stor, og den svenske nominasjonen føyer seg inn i rekken av positiv respons, sier Petter von Krogh.

Vi bli nasjonal løsning

Webløft har i første rekke rettet seg mot bibliotekene i Buskerud, men nå står også flere andre fylker i landet for tur.

Buskerud fylkesbibliotek søker i år Nasjonalbiblioteket om midler til å utvikle løsningen til å bli nasjonal,

- Webløft er et utslag av miljøet vårt på fylkesbiblioteket - det er veldig rom for å eksperimentere på fylkesbiblioteket, sier von Krogh.

Petter von Krogh er eneste nordmann som er nominert. De øvrige nominerte er:

Kompetanseutvikling

Prisen deles ut i forbindelse med Formatdagen som arrangeres på Västerås stadsbibliotek 18. november 2014. Formatdagene er et årlig arrangement for bibliotekpersonale som jobber innen IT- og teknikkområdet.

Avstemningen foregår nå – du kan gi din stemme her

Siden 2006 har Västerås stadsbibliotek sammen med Regionbibliotek Örebro Västmanland og Länsbibliotek Sörmland arrangert studiedager for bibliotekpersonale som jobber med  IT og teknikk.

Formålet er å støtte kompetanseutviklingen og gi innblikk i IT- og teknikkområdet på den nasjonale og internasjonale bibliotekarenaen. Open Library Solutions Innovationspris ble etablert i 2011 (tidligere CS Library Innovationspris).

Webløft

(Skjermbilde av Webløft)


Publisert 9. oktober 2014, oppdatert 10. oktober 2014.