Nytt busstilbud Vikersund-Drammen

15 avganger per dag. Fylkestinget bevilget ekstra midler slik at det fra nyttår kommer nytt busstilbud på strekningen Vikersund-Drammen.

Fylkestinget i Buskerud fulgte opp vedtaket i hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen og bevilget tilstrekkelig midler slik at det kan etableres busstilbud mellom Vikersund-Drammen (linje 100).

Busstilbudet kommer som erstatning for Timekspressen rute 10 som blir lagt ned fra nyttår.

Fra og med den 2. januar 2015 vil linje 100 betjene strekningen Vikersund - Drammen. Det vil kjøres 15 avganger per dag, mandag til fredag.

Det blir færre stopp på strekningen Krokstadelva - Drammen, og linje 100 vil korrespondere med toget i Drammen.

Bussen vil ikke kjøre til Oslo, men det er lagt opp til bytte med tog.

Det vil bli litt billigere å reise med buss og tog enn hva det tidligere kostet med Timekspressen direkte til Oslo.

Det nye tilbudet kommer i tillegg til linje 101 som kjører Hønefoss-Vikersund-Hokksund-Drammen.


Publisert 30. desember 2014, oppdatert 5. januar 2015.